StoryEditor

Jak zmienić uprawę konwencjonalną w gospodarstwo ekologiczne?

07.09.2021., 00:00h

Konsumenci są coraz bardziej wymagający, chcą jeszcze więcej żywności eko. Warzywa z certyfikatem bio osiągają wyższe ceny niż z tradycyjnej uprawy. Może warto zastanowić się nad zmianą specjalizacji? Zobacz co trzeba zrobić, aby przekształcić gospodarstwo konwencjonalne w ekologiczną produkcję warzyw.

Coraz więcej gospodarstw produkuje ekowarzywa.

W 2020 roku o 10 % zwiększyła się liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce (w porównaniu do 2019). Coraz większy udział w rynku świeżym mają certyfikowane warzywa i owoce, rośnie również ilość producentów i dostępność bionabiału na krajowym rynku. Na koniec 2020r mieliśmy 18 575 gospodarstw ekologicznych, uprawiających na łącznej powierzchni 509 291 ha. Produkty bio przerabiało łącznie 1022 przetwórnie, a wartość rynku ekologicznego w Polsce szacowano na 1,36 mld zł. (dane: „Żywność ekologiczna w Polsce. Raport 2021” przygotowany przez: Koalicja na rzecz BIO we współpracy z NielsenIQ.)

Jak zdobyć certyfikat uprawy ekologicznej ?

W Polsce mamy 13 jednostek certyfikujących rolnictwo ekologiczne. Należy zgłosić się do takiej jednostki i złożyć wniosek. Procedura certyfikacji trawa dla upraw jednorocznych – 24 miesiące, dla upraw wieloletnich - 36 miesięcy. W tym czasie wykluczamy z produkcji:

       Chemiczne środki ochrony roślin

       Nawozy sztuczne

       Pestycydy

       Koncentraty

       Hormony wzrostu

       GMO

       Pasze przemysłowe

Wprowadzamy z kolei agrotechniczne metody walki z chwastami, chorobami i szkodnikami, preparaty biologiczne (zatwierdzone przez IOR), wyciągi roślinne i nawozy organiczne (kompost, obornik, gnojowica, nawozy zielone). Pamiętając jednocześnie, że zawartość azotu nie może przekroczyć 170 kg na hektar użytków rolnych rocznie.

Przetwórstwo i przechowywanie produktów ekologicznych

Ekologiczny produkt przetworzony musi składać się w co najmniej 95% z surowców pochodzących z rolnictwa ekologicznego, natomiast pozostałe 5% składników może być pochodzenia nieekologicznego, pod warunkiem, że składniki te nie są dostępne w jakości ekologicznej oraz wymienione są w załączniku IX Rozporządzenia Komisji WE nr 889/2008.

Przechowywanie produktów powinno być zorganizowane w taki sposób żeby zapewnić wyraźną identyfikację partii towaru i uniknąć zmieszania z innymi produktami nie spełniającymi wymagań rolnictwa ekologicznego lub zanieczyszczenia nimi.

Oznaczenia produktów ekologicznych

Każdy produkt ekologiczny znakowany z powołaniem na terminy: „ekologiczny”, „bio”, „eko” i inne kojarzące się z rolnictwem ekologicznym, musi być opatrzony:

  •         obowiązującym logiem rolnictwa ekologicznego,
  •           nr jednostki certyfikującej,
  •          oznaczeniem miejsca, w którym wyprodukowano produkt w formie napisu „rolnictwo UE” lub nazwy kraju, które umieszcza się w tym samym polu widzenia co logo.

Urzędy kontrolujące produkcję warzyw ekologicznych

  •      Zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej udziela Wojewódzki Inspektorat JHARS lub Główny Inspektorat JHARS, po zapoznaniu się z opinią w tej sprawie jednostki certyfikującej kontrolującej danego producenta.
  • Wykazy środków do produkcji – Instytut Ochrony Roślin
  •  Wykazy środków do produkcji – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  •          Wykazy środków do produkcji – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Zobacz wywiad z Przemysławem Wenckiem, inspektorem Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” – 13 jednostki certyfikującej w Polce:

 

21. lipiec 2024 03:59