StoryEditor

Jaki procent towarów importowanych stanowi asortyment w zagranicznych sieciach handlowych w Polsce?

08.11.2019., 12:12h

W handlu detalicznym w Polsce systematycznie rośnie rola sieci należących do podmiotów z kapitałem zagranicznym - informuję serwis Wiadomości Handlowe. To niekoniecznie dobry sygnał dla producentów i dystrybutorów – zagraniczne sieci handlowe importują znacznie więcej towarów od średniej rynkowej i znacznie mniej kupują w krajowych hurtowniach – dane GUS.

Działające w Polsce zagraniczne sieci handlowe niemal połowę towaru pozyskują w drodze importu

W grupie przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi powyżej 9 osób, liczba sklepów należących do podmiotów z kapitałem zagranicznym – czyli będących własnością zagraniczną lub podmiot zagraniczny jest udziałowcem większościowym – zwiększyła się w 2018 r. o 2,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, rosnąc z ok. 16,8 tys. placówek do ok. 17,3 tys. Udział tych sklepów w liczbie ogólnej wzrósł w tym okresie z 4,7 proc. do 5,1 proc.
Powierzchnia sprzedażowa sklepów z kapitałem zagranicznym wzrosła w 2018 r. o 5,1 proc., a ich udział w powierzchni ogółem zwiększył się z 28,9 proc. w 2017 r. do 30,4 proc. rok później.

Sklepy sieci zagranicznych są znacznie większe od polskich

Różnicę pomiędzy udziałami sieci zagranicznych w rynku polskim pod względem liczebności placówek oraz pod względem ich łącznej powierzchni wiąże się z faktem, że sklepy sieci zagranicznych są znacznie większe. Według wyliczeń GUS, w 2018 r. średnia powierzchnia sklepów przedsiębiorstw zagranicznych wyniosła 655,4 mkw, podczas gdy w sklepach przedsiębiorstw własności prywatnej krajowej było to 192 mkw.

Sieci zagraniczne w Polsce importują 44 % towarów

Polskich producentów może martwić ten wzrost przewagi sieci należących do przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznych nad sieciami polskimi. O ile bowiem w całym handlu detalicznym w Polsce średnio 56 proc. towarów kupowano bezpośrednio u producentów i wytwórców krajowych, to w przypadku sieci zagranicznych było to tylko 44 proc. Zakupy bezpośrednio z importu wynosiły średnio 18 proc., a w przypadku sieci zagranicznych aż 44 proc.
Także polscy dystrybutorzy mogą czuć niepokój. O ile bowiem handel detaliczny kupował w hurtowniach średnio 25 proc. towarów, o tyle sieci zagraniczne niespełna 11 proc.
Z danych GUS wynika, że rośnie także znaczenie przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na rynku magazynów. W 2018 r. udział liczby tych magazynów należących do podmiotów zagranicznych wynosiła 19,1 proc. ogólnej liczby magazynów, wobec 14,4 proc. w 2015 r. Pod względem powierzchni składowej udział ten wzrósł do 17,6 proc. wobec 15,1 proc. w 2015 r.

Żródło: www.wiadomoscihandlowe.pl

19. czerwiec 2024 21:57