StoryEditor

Już tylko 2 dni zostały na złożenie wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

30.08.2021., 00:00h

Aby uzyskać zwrot części poniesionych wydatków na zakup paliwa w produkcji rolniczej, do 31 sierpnia trzeba złożyć kompletny wniosek do urzędu gminy wraz z fakturami VAT. Jakie załączniki będą potrzebne oraz kiedy rolnik może oczekiwać zwrotu?

Gdzie składamy wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze składamy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. We wniosku uwzględniamy faktury, lub ich kopie za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021r do 31 lipca 2021r.

Jak rolnik wyliczy zwrot akcyzy ?

W przypadku zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w gospodarstwie należy przemnożyć ilość hektarów użytkowych razy 100 zł, wg wzoru:

Ilość ha użytkowych * 100zł = limit zwrotu akcyzy

lub w przypadku produkcji zwierzęcej, liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła razy 30 zł, zgodnie z wzorem

Liczba DJP * 30 zł = limit zwrotu akcyzy

Jakie dokumenty będą potrzebne do wypełnienia wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze ?

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zawiera:

  • imię i nazwisko oraz dane adresowe producenta rolnego
  • NIP rolnika
  • pesel lub numer dowodu osobistego
  • oświadczenie o powierzchni gruntów rolnych w danej gminie
  • pisemną zgodę od współwłaścicieli, jeżeli tacy są
  • numer rachunku bankowego, na który rolnik chce otrzymać zwrot
  • numer KRS – jeśli rolnik podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (np. przy spółce z o.o.)

Kiedy rolnik dostanie zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Składając wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, do gminy w terminie do 31 sierpnia 2021r. Nadpłata zostanie wypłacona w terminie 1-31 października tego roku.

Stawki mają się zmienić, tylko kiedy ? Na razie jest projekt zmian!

W 2022 roku limit zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie ma wzrosnąć ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych, natomiast na 1 średnią roczną DJP bydła z 30 do 40 litrów. Na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 160,6 mln zł. Jeśli limit ten zostanie przekroczony, rząd zmniejszy stawki, aby starczyło zaplanowanych pieniędzy.

fot.: Pixabay
21. lipiec 2024 03:48