StoryEditor

KE zaproponowała zniesienie na rok cła na cały ukraiński eksport

02.05.2022., 00:00h

Komisja Europejska w geście poparcia dla Ukrainy, 28 kwietnia 2022 r. zaproponowała zawieszenie cła na rok na ukraiński eksport towarów na rynek Unii Europejskiej.

Propozycja, będąca bezprecedensowym gestem poparcia dla kraju będącego w stanie wojny, oznaczałaby również zawieszenie na rok wszystkich unijnych środków antydumpingowych i ochronnych stosowanych wobec ukraińskiego eksportu stali.

Inicjatywa Komisji Europejskiej

– Niesprowokowana i nieuzasadniona agresja Rosji poważnie wpływa na ukraińską gospodarkę. Rozmawiałam z prezydentem Zełeńskim na temat sposobów wspierania gospodarki, poza udzielaną przez nas pomocą finansową i dotacjami. Zgadzamy się, że szybkie i szerokie zawieszenia ceł importowych jest istotne dla pobudzenia gospodarki Ukrainy. Krok, który podejmujemy dzisiaj, jest odpowiedzią na to wezwanie. Znacznie ułatwi eksport ukraińskich towarów przemysłowych i rolnych do UE. W tych strasznych czasach nadal wspieramy Ukrainę – powiedziała Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Zdaniem Komisji Europejskiej rosyjska agresja militarna nie tylko prowadzi do tragicznych ofiar śmiertelnych i masowych wysiedleń niewinnych cywilów na Ukrainie, ale ma także niszczący wpływ na gospodarkę Ukrainy i jej zdolność do handlu z resztą świata ze względu na poważny wpływ na jej możliwości produkcyjne i ważne szlaki eksportowe. W tym trudnym czasie UE chce zrobić jak najwięcej, aby pomóc Ukrainie utrzymać swoją pozycję handlową z resztą świata i dalej pogłębiać stosunki handlowe z UE.

– UE nigdy wcześniej nie wprowadziła takich środków liberalizacji handlu, które są bezprecedensowe w swojej skali: chcemy przyznać Ukrainie zerową taryfy celną, zerowy dostęp do kontyngentów na rynek UE. Od początku rosyjskiej agresji UE priorytetowo traktowała znaczenie utrzymania gospodarki Ukrainy – co jest kluczowe zarówno dla jej wygrania w tej wojnie, jak i powrotu na nogi po wojnie. Środki te bezpośrednio pomogą ukraińskim producentom i eksporterom. Wzbudzą zaufanie do ukraińskiej gospodarki i wyślą silny sygnał, że UE zrobi wszystko, aby pomóc Ukrainie w potrzebie – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis.

Ułatwienia w transporcie towarów

UE podejmuje już również działania w terenie, aby ułatwić lądowy transport towarów, aby pomóc w wypuszczaniu ukraińskich produktów na świat. Na przykład KE rozpoczęła już liberalizację warunków dla ukraińskich kierowców ciężarówek przewożących towary między Ukrainą a UE, a także ułatwianie tranzytu i korzystanie z infrastruktury UE w celu kierowania ukraińskiego eksportu do krajów trzecich. Środki te dodadzą bardzo potrzebnej elastyczności i pewności ukraińskim producentom.

Jak wygląda wymiana handlowa z Ukrainą?

W 2021 r., dzięki planowi wdrożenia pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA), dwustronna wymiana handlowa między UE a Ukrainą osiągnęła najwyższy poziom od wejścia w życie DCFTA. Było to ponad 52 mld euro, dwukrotnie więcej niż wcześniej wejścia w życie DCFTA w 2016 r.

Wniosek Komisji Europejskiej musi teraz zostać rozpatrzony i uzgodniony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

wk fot. envatoelements

19. maj 2024 10:58