StoryEditor

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków do programów promocji produktów rolno-spożywczych

11.02.2022., 00:00h

Komisja Europejska udostępniła możliwość składania propozycji programów promocyjnych. Programy proste oraz takie, w których uczestniczy wiele państw członkowskich.

Termin składania wniosków upływa dnia 21 kwietnia 2022 r., o godzinie 17:00.
Możliwość składania wniosków odbywa się za pośrednictwem portalu.

W zaproszeniu zostały określone m.in.:

  • szczegółowe cele;
  • priorytety tematyczne;
  • harmonogram prac;
  • dostępny budżet;
  • kryteria kwalifikowalności;
  • rodzaje kwalifikujących działań;
  • przepisy finansowe;
  • procedura składania wniosków.

Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej

oraz na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Fot: Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

22. maj 2024 10:26