StoryEditor

Koniunktura w gospodarstwach rolnych – raport GUS

01.04.2016., 10:23h
GUS przedstawił raport, w którym ukazuje koniunkturę w gospodarstwach rolnych w II półroczu 2015 r.. W ocenie rolników za ten czas sytuacja kształtowała się niekorzystnie, chociaż odnotowano poprawę nastrojów względem poprzedniego badania. 

Najmniej pesymistyczni byli młodzi rolnicy (poniżej 25 roku życia), osoby posiadające wyższe wykształcenie lub prowadzące gospodarstwo rolne nie dłużej niż 5 lat. Najlepiej, w porównaniu z innymi działami, swoją sytuację oceniały osoby prowadzące produkcję roślinną. Na drugim biegunie znaleźli się użytkownicy gospodarstw wielokierunkowych. 

Zmiany jakie zaszły w II półroczu 2015 r. w gospodarstwach nie napawają optymizmem. 40% badanych twierdzi, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy sytuacja się pogorszyła, około 55% uważa, że nic się nie zmieniło, a jedynie 5% respondentów otwarcie mówi, że jest lepiej. Pytani ocenili również opłacalność produkcji rolniczej. Tutaj blisko 60% z nich stwierdziło, że rentowność produkcji spadła, według 40% pozostała bez zmian, a w opinii zaledwie kilku % badanych poprawiła się.

Według 65% gospodarstw nastawionych na produkcję roślinną ogólna sytuacja w ciągu II półrocza 2015 r. nie uległa zmianie. W opinii 30% respondentów koniunktura się pogorszyła, a 5% pytanych odpowiedziało, że sytuacja ich gospodarstw uległa poprawie. Blisko po 50% badanych twierdzi, że opłacalność produkcji spadła bądź pozostała bez zmian. Odsetek tych, u których produkcja przynosi większe zyski jest niewielki, wynosi zaledwie 5%. 

Najkorzystniej swoją sytuację oraz opłacalność produkcji w II półroczu 2015 r. oceniali producenci zajmujący się produkcją owoców, warzyw gruntowych oraz prowadzący uprawy pod osłonami. 

69,1% gospodarstw korzystało z środków unijnych, z tego płatności bezpośrednie stanowiły źródło dochodu dla 60,5% podmiotów. Blisko 15% gospodarstw miało zaciągnięte kredyty, w tym 9,8% stanowiły kredyty preferencyjne dla rolnictwa. W ciągu ostatnich 12 miesięcy inwestycje przeprowadziło prawie 50% gospodarstw. 

Badaniem objęto 25,5 tys. losowo wybranych gospodarstw indywidualnych. 
mk

Źródło: stat.gov.pl

24. maj 2023 21:31