StoryEditor

KRUS: 42 złote wynosi nowa stawka na ubezpieczenie w IV kwartale 2021

15.09.2021., 00:00h

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników podjęła uchwałę, ogłaszającą wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2021r.

2 września podano stawki ubezpieczenia na IV kwartał 2021

Uchwała Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników określiła składki ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego rolników, małżonków rolników, domowników i pomocników rolników. W czwartym kwartale 2021r. wynosić będą one 42,00zł miesięcznie, czyli tyle samo co w poprzednim kwartale.

Jeżeli ubezpieczenie, wyłącznie na wniosek rolnika, małżonka lub domownika, jest w ograniczonym zakresie, wtedy składka wynosi 14,00 zł miesięcznie, czyli 1/3 pełnej składki.

Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

KRUS przypomina, że wysokość emerytury podstawowej we wrześniu 2021r wynosi 1013,63. Na tej podstawie określana jest miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników, małżonków rolników, domowników w IV kwartale 2021 wynosi 101,00 zł.

Jeśli gospodarstwo jest większe niż 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych, dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi:

- 122,00 zł (12% emerytury podstawowej) dla gospodarstw rolnych o powierzchni od 50 do 100 ha przeliczeniowych użytków rolnych

- 243,00 zł (24% emerytury podstawowej) dla gospodarstw rolnych o powierzchni od 100 do 150 ha przeliczeniowych użytków rolnych

- 365,00 zł (36% emerytury podstawowej) dla gospodarstw rolnych o powierzchni od 150 do 300 ha przeliczeniowych użytków rolnych

- 487,00 zł (48% emerytury podstawowej) dla gospodarstw rolnych o powierzchni większej niż 300 ha przeliczeniowych użytków rolnych

Pamiętajmy! Ostatni dzień na uregulowanie składek za IV kwartał br. przypada 2 listopada 2021r.

Fot.: Pixabay 

21. lipiec 2024 04:25