StoryEditor

Materiał kwalifikowany - klucz do sukcesu? - Ocena PIORiN

20.09.2022., 00:00h

Jesień to czas, w którym Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest zaangażowana w wykonywanie zadania związanego z kwalifikacją materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych. Podsumowanie zeszłorocznych wyników przed otrzymaniem danych z tego sezonu. Jakie są wyniki PIORiN?

Założenie uprawy czy to sadu owocowego, plantacji krzewów owocowych czy truskawek z materiału szkółkarskiego, który spełnia wymagania jakościowe i zdrowotne to jeden z ważniejszych czynników gwarantujących sukces produkcji. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przedstawia najważniejsze ubiegłoroczne wyniki.

W roku 2021 przez PIORiN zostały wykonane oceny 684,39 hektarów upraw materiału szkółkarskiego. Ocena ta została przeprowadzona w aż 271 gospodarstwach. Przypomnijmy, że w roku 2001 taka ocena odbyła się w aż 1116 gospodarstwach szkółkarskich. Na przestrzeni 20 lat liczba gospodarstw, które trudnią się produkcją materiału szkółkarskiego, który jest kwalifikowany i elitarny zmniejszyła się czterokrotnie, a powierzchnia zmalała o 25%.


Powierzchnia elitarnych i kwalifikowanych upraw szkółkarskich (ha i liczba gospodsraw) w latach 2012-2021.

Do przodujących województw w produkcji kwalifikowanego materiału szkółkarskiego należą lubelskie i mazowieckie.

Szkółki drzew owocowych

W roku 2021 produkcja kwalifikowanych drzewek owocowych przekroczyła 10 milionów sztuk, co dawało uprawe na powierzchni około 300 ha.


Liczba drzewek owocowych kwalifikowanych i CAC wyprodukowanych w latach 2012-2021

80% stanowiły drzewka jabłoni w tym takie odmiany między innymi jak:

  • Golden Delicious i jego mutanty (Golden Delicious Reinders, Camspur);l
  • Szampion i jego mutanty (Szampion Reno, Szampion Arno, Reno 2)
  • oraz Idared i jego czerwone mutanty (Najdared, Idaredest).

Szkółka drzew owocowych

Plantacje podkładek wegetatywnych

Na powierzchni blisko 130 hektarów, podkładki rozmnażane były w sposób wegetatywny. Największy udział miały:

- podkładki stosowane dla jabłoni: M9, M9T337, M26, P60 i M7.


Plantacja mateczna podkładek wegetatywnych

Plantacje sadzonek truskawek

Świadectwa oceny potwierdzające spełnienie wymagań przyznano aż dla 65 milionów sztuk.


Liczba sadzonek truskawek kwalifikowanych i CAC wyprodukowanych w latach 2012-2021

Do najpopularniejszych odmian w kwalifikowanym materiale należały:

  • Camarosa;
  • Nabila;
  • Flair;
  • Honeoye i Grandarosa.

Plantacja mateczna sadzonek truskawek

Materiał CAC – alternatywa dla materiału szkółkarskiego

Zastosowanie materiału CAC jest alternatywą dla kwalifikowanych materiałów szkółkarskich. Różnica polega w ocenie. Ocena jest przeprowadzana przez dostawcę.

Zestawienia wyprodukowanego materiału szkółkarskiego w ostatnim 10-leciu wyraźnie wskazują, że produkcja zarówno drzewek owocowych jak i krzewów owocowych czy sadzonek truskawek w kategorii CAC znacznie przewyższa produkcję materiału kwalifikowanego.

W produkcji materiału CAC pierwsze miejsce zajmuje województwo podkarpackie. Kolejne należą, podobnie jak w przypadku materiału kwalifikowanego, do województw lubelskiego i mazowieckiego.


Liczba krzewów jagodowych kwalifikowanych i CAC wyprodukowanych w latach 2012-2021


Plantacja mateczna sadzonek porzeczki czarnej

Bernat Patrycja na podstawie PIORiN
Fot: PIORiN

22. czerwiec 2024 01:01