StoryEditor

Mateusz Morawiecki powołał Waldemara Humięckiego na stanowisko Dyrektora Generalnego KOWR

05.04.2022., 00:00h

Na wniosek wicepremiera, ministra i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, dr inż. Waldemar Humięcki otrzymał nominacje na stanowisko Dyrektora Generalnego KOWR.

Premier Mateusz Morawiecki powołał Waldemara Humięckiego na stanowisko Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

– Cieszę się, że pana wiedza i doświadczenie będą od teraz służyć dalszemu rozwojowi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk wręczając nowemy Dyrektorowi akt powołania.

Kim jest nowy Dyrektor Generalny KOWR?

Waldemar Humięcki urodził się 7 kwietnia 1962 r. w Ciechanowie. Jest żonaty. Ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie oraz studia Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Odbył także aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i prawa.

Dr inż. Waldemar Humięcki to posiadający duże doświadczenie menadżer, które zdobył pracując w administracji centralnej, samorządowej i biznesie. Pracował w m.in.:

  • Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Najwyższej Izbie Kontroli;
  • jako zastępca burmistrza Gminy Warszawa-Włochy.

Humięcki był związany także z Fundacją Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Wielkopolską Giełdą Rolno-Ogrodniczą S.A.

Wiele lat przepracował w Agencji Nieruchomości Rolnych, w której pełnił stanowiska od głównego specjalisty do prezesa. 


Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
Fot. MRIRW/gov

29. maj 2024 03:04