StoryEditor

Mieszanki poplonowe – jak odzyskać fosfor z gleby?

29.07.2022., 00:00h

Wysiewanie międzyplonu jest jedną z najlepszych metod poprawy jakości gleby i wzbogacenia jej o odpowiednie składniki odżywcze, a także niszczenie szkodników. Podpowiadamy co wysiać, aby uzyskać wyznaczony cel. 

Jak wybrać odpowiednią mieszankę?

Wybierając mieszankę poplonową należy kierować się profilem uprawy. Siejąc rośliny poplonowe konieczne jest dostosowanie ich do terminu i rodzaju gleby, a także czasu, przez jaki mogą pozostać na polu.

Kiedy likwidować przedplon?

Najlepszym okresem jest ten poprzedzający dojrzewanie nasion. Wtedy jest największa ilość masy zielonej, a z drugiej strony z dojrzałych nasion nie powschodzą rośliny w docelowej uprawie. Dobór roślin wykorzystywanych na międzyplony powinien być dopasowany do efektu, jaki chcemy osiągnąć.

I tak wyróżniamy:

 • Rośliny wiążące azot

To rośliny motylkowe, takie jak łubin, seradela, wyka, koniczyna, lucerna, nostrzyk, groch. Rośliny te wiążą azot atmosferyczny dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi. Ważne jest zaprawianie nasion przed siewem bakteriami brodawkowymi pod warunkiem, że na danym polu nie były uprawiane rośliny motylkowe przez trzy ostatnie lata. Odczyn gleby też nie może być niski (poniżej 5,5). Rośliny będą rosły, ale nie będą w stanie wiązać azotu.

 • Rośliny redukujące nicienie

W tym celu warto wysiać rośliny o działaniu fitosanitarnym i ograniczającym liczebność szkodników glebowych – aksamitkę, nagietek, gorczycę, rzodkiew oleistą, owies szorstki, które wydzielają do gleby trujące dla nicieni substancje. Są też rośliny uprawne (cykoria, kukurydza, len, żyto), które pobudzają nicienie do wyjścia z cyst, a następnie w wyniku niekorzystnych warunków do życia szkodniki te giną.

 • Rośliny odzyskujące fosfor

Uprawiając np. grykę, lniankę czy owies możemy uaktywnić znaczną ilość fosforu zgromadzonego w glebie. Rośliny te są w stanie wydobyć go z głębszych partii gleby i zgromadzić w części nadziemnej. W wyniku rozkładu masy zielonej poplonu, pierwiastek ten ponownie trafia do wierzchniej warstwy gleby i może być wykorzystany przez rośliny uprawne.

 • Ograniczające zachwaszczenie

Sprawdzają się gatunki szybko wschodzące i zacieniające powierzchnię gleby. Z pewnością nadają się do tego celu gryka, gorczyca biała, owies, rzodkiew oleista jak również facelia przy zastosowaniu większej ilości nasion (15–20 kg/ha).

 • Gromadzące składniki

Każdy gatunek międzyplonu przyczynia się do gromadzenia składników pokarmowych. Są też takie, które są w stanie zgromadzić tyle składników co 30–40 ton obornika, np. słonecznik czy facelia, która to pełni również funkcję fitosanitarną.

Oferta firm

 • Agro-Nas

Mieszanka pod okopowe (nicieniobójcza). Jest przystosowana do płodozmianu w uprawie buraków i ziemniaków. Skład to: rzodkiew oleista 30%, łubin gorzki 20%, gorczyca mątwikobójcza 15%, wyka jara 10%, koniczyna aleksandryjska 10%, owies 15%. Rzodkiew i gorczyca sprawiają, że mieszanka ma bardzo dobre właściwości nicieniobójcze, a zawartość łubinu gorzkiego w dużym stopniu zmniejsza porażenie rdzawą plamistą miąższu w uprawie ziemniaka. Dobrane gatunki w mieszance poprawią strukturę gleby dzięki głębokim korzeniom, a duża ilość zielonej masy po przyoraniu wzbogaca glebę w próchnicę. Norma wysiewu 50–70 kg/ha.

 • DSV Polska

TerraLife AquaPro. Mieszanka ta nie zawiera roślin z rodzin bobowatych i krzyżowych. Skład to: facelia, len oleisty, słonecznik, sorgo, ramtil, krokosz barwierski, owies szorstki. Gatunki, takie jak ramtil lub facelia, rosną szybko i pozostawiają bardzo dużo biomasy, a przy tym bardzo dobrze tłumią chwasty. Jednocześnie zapewnia ochronę przed erozją i poprawia biologię gleby. Nadaje się jako międzyplon przed strączkowymi na nasiona oraz w rzepaku. Termin siewu: połowa lipca do 25 sierpnia. Norma wysiewu 25–30 kg/ha.

TerraLife BetaSola. Zawiera 22% roślin bobowatych i 34% krzyżowych. Oddziałuje pozytywnie na strukturę gleby, dlatego istotnie odróżnia się od pojedynczo uprawianych nicieniobójczych gatunków międzyplonów. Kombinacja zastosowanych gatunków ma szerokie spektrum działania. Różne nicieniobójcze odmiany rzodkwi oleistej pomagają redukować nicienie burakowe (Heterodera schachtii) i Trichodorus. Multiodporna rzodkiew oleista, oprócz odporności na nicienie burakowe, wykazuje też odporność na nicienie guzowatości (Meloidogyne). Odmiany rzodkwi oleistej mają różne okresy wegetacji, na skutek czego wabienie nicieni będzie odbywało się możliwie długo. Owies szorstki redukuje dodatkowo nicienie korzeniowe (Pratylenchus). Termin siewu: od połowy lipca do końca sierpnia. Norma wysiewu 35–40 kg/ha.

 • FNGranum

Mieszanka MP2. Mieszanka do stosowania jako przedplon przed uprawą ziemniaków i buraków. Skład to gorczyca biała 35%, rzodkiew oleista 50%, facelia błękitna 10%, koniczyna aleksandryjska 5%. Mieszanka przeznaczona jest zarówno jako przedplon pod okopowe, jak i pod inne uprawy. Zarówno rzodkiew oleista, jak gorczyca biała mają właściwości mątwikobójcze. Norma wysiewu 25–30 kg/ha.
Mieszanka MP1. Nadaje się jako przedplon przed wszystkimi rodzajami upraw. Skład to gorczyca biała 45%, rzodkiew oleista 40%, gryka 15%. Gorczyca biała, rzodkiew oleista wytwarzają dużo masy zielonej. Dobrze rozwinięte systemy korzeniowe roślin mieszanki penetrują glebę na różnych głębokościach. Seradela wchodzi w symbiozę z bakteriami brodawkowymi, wzbogacając glebę w wiązany przez nie azot, gorczyca wraz z rzodkwią oleistą mają właściwości fitosanitarne. Składniki mieszanki mają niskie wymagania glebowe, dlatego mogą być uprawiane nawet na słabych stanowiskach. Norma wysiewu 25–30 kg/ha.

 • SteppolAgro

 PS 5 KILLER. Mieszanka poplonowa, wyróżniająca się właściwości antymątwikowymi oraz nicieniobójczymi, które uzyskane są m.in. dzięki rzodkwi oleistej. Skład: rzodkiew oleista 40%, gorczyca biała 40%, facelia błękitna 20%. Termin siewu do połowy września. Norma wysiewu 25 kg/ha.

 • LIDEA

LIDCOVER STRUCTUR. Zawiera rośliny, których głównym celem jest działanie strukturotwórcze. Są to: szałwia hiszpańska (palowy, silnie rozwinięty system korzeniowy, wpływa na poprawę struktury gleby, podsiąkanie, gromadzenie w roślinie składników pokarmowych z głębszych warstw); facelia błękitna (działa fitosanitarnie, rozpulchnia glebę, uruchamia fosfor i azot); rzodkiew japońska (głęboko penetrujący system korzeniowy, ułatwia podsiąkanie wody z warstwy podornej); słonecznik (tworzy dużą masę zieloną, ale i korzeniową); wyka bengalska (wytwarza dużo biomasy, wiąże dużo azotu, hamuje rozwój chwastów). Duży udział facelii wpływa na zdrowotność stanowiska. Termin siewu od połowy lipca do końca września. Norma wysiewu 10 kg/ha.

 • CENTNAS

Krotoszyn Mieszanka poplonowa na przyoranie ŁGF. Skład: łubin gorzki 50%, gorczyca siewna 35%, facelia 15%. Norma wysiewu 40–50 kg/ha.
Mieszanka poplonowa na przyoranie FG. Skład: facelia 50%, gorczyca 50%. Norma wysiewu 15–20 kg/ha.
Mieszanka poplonowa na przyoranie FGRZ. Skład: facelia 33%, gorczyca 34%, rzodkiew oleista 33%. Norma wysiewu 15–20 kg/ha.
Mieszanka poplonowa na przyoranie GPF. Skład: gorczyca siewna 45%, perko 10%, facelia błękitna 45%. Norma wysiewu 15–20 kg/ha.

 • Soufflet Seeds

 FitSOIL Jesień Plus. Zawiera 10 gatunków z 6 rodzin botanicznych. Skład to: facelia VEGA, koniczyna aleksandryjska AXI, kozieradka HANKA, len LIBRA, niger AZO-FIX, owies brazylijski VITALY, wyka jara INA, rzodkiew oleista FINAL, groch siewny ARVIKA, rzodkiew japońska MINOWASE. Ma duży udział roślin bobowatych wiążących azot (kozieradka, wyka jara, groch, koniczyna aleksandryjska). Wszystkie gatunki są bardzo wrażliwe na mróz. Optymalny termin siewu: 15.07–25.08. Norma wysiewu 25 kg/ha.

 FitSoil Jesień BK. Zawiera gatunki: koniczyna aleksandryjska AXI, kozieradka HANKA, len LIBRA, facelia VEGA, wyka jara INA, owies brazylijski VITALY, niger AZO-FIX, groch siewny ARVIKA. Wyłączenie roślin kapustnych ogranicza występowanie patogenów. Największy udział roślin motylkowych pozostawia jeszcze więcej azotu dla rośliny następczej. Wszystkie gatunki są wrażliwe na mróz. Optymalny termin siewu: 15.07–25.08. Norma wysiewu 25 kg/ha.

 FitSoil Baza BK. Zawiera gatunki: koniczyna aleksandryjska AXI, facelia VEGA, niger AZO-FIX, owies jary MAX, wyka jara INA. Duży udział wyki i koniczyny aleksandryjskiej dostarcza dużo azotu. Owies, niger i facelia produkują dużo biomasy są gatunkami mało wrażliwymi na suszę. Optymalny termin siewu: 15.07–15.08. Norma wysiewu 20 kg/ha.

oprac. Marta Szyperek
Fot. envatoelements

25. maj 2024 10:49