StoryEditor

Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze „d” – 31 marca rusza nabór wniosków!

19.03.2020., 12:24h

Rusza nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze „d”.  Dokumenty będzie można złożyć od 31 marca do 29 maja 2020 roku. Maksymalna kwota wsparcia, w zależności od rodzaju inwestycji wynosi 200 lub 500 tys. zł.

„Modernizacja gospodarstw rolnych” to jeden z najpopularniejszych wśród rolników programów PROW. W tym roku ARiMR uruchamia nabór wniosków w obszarze „d” od 31 marca. W ramach wsparcia będzie można np. dokonać zakupu maszyn i urządzeń rolniczych, oprogramowania, wybudować lub zmodernizować budynek gospodarczy.

- Pieniądze w obszarze „d” można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – wyjaśnia ARiMR.

Kto może ubiegać się o wsparcie?


O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej między 13 tys. euro a 200 tys. euro.
W przypadku osób wnioskujących wspólnie, wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 13 tys. euro.

Ile wynosi pomoc z ARiMR?


Rolnik może ubiegać się o maksymalnie 200 tys. zł na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, czyli na zakup maszyn. Natomiast w przypadku inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł.

Jaka jest forma wsparcia?


Pomoc przyznawana jest w formie refundacji poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60 proc., gdy o takie wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników.

O kolejności otrzymania pomocy zdecydują punkty


Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. O kolejności otrzymania wsparcia zadecyduje liczba zdobytych punktów.
Premiowane będą m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianie klimatu, operacje związane ze zwiększeniem skali produkcji, zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja wpłynie na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich i magazynów paszowych, jak również wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Ważna zmiana!

Od tego roku w obszarze „d” w udostępnionym biznesplanie wprowadzona została możliwość importu danych z aplikacji eWniosekPlus dotyczących działek ewidencyjnych i upraw na działkach

Listy rankingowe już za dwa miesiące?

ARiMR zapewnia, że w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy.

Jak składać dokumenty w ARiMR?

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić także za pośrednictwem biur powiatowych lub poczty. Natomiast w przypadku gdy od dofinansowanie ubiega się grupa rolników dokumenty należy dostarczyć do oddziału regionalnego ARiMR. Jednak w związku z epidemią koronawirusa przed złożeniem dokumentów, które rozpocznie się 31 marca, warto się upewnić, czy istnieje możliwość osobistego załatwiania spraw w placówkach ARiMR.

Obecnie pracują one bez kontaktu z interesantami. Możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej). Uruchomiony został też specjalny adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz numer telefonu: 22 595 06 99, pod które można kierować pytania dotyczące działania ARiMR w czasie epidemii. We wszystkich jednostkach organizacyjnych Agencji udostępnione zostały wrzutnie lub urny, w których można zostawić dokumenty, wnioski, czy oświadczenia bez konieczności kontaktu z pracownikami.

Skąd pobrać wniosek?

Dokumenty aplikacyjne znajdziecie TUTAJ.

Źródło: topagrar.pl
17. czerwiec 2024 13:23