StoryEditor

MRiRW: Do 30 listopada można stosować nawozy naturalne

W ostatnich tygodniach związki i organizacje rolnicze wnioskowały o możliwość stosowania na gruntach ornych obornika, gnojowicy, gnojówki i pomiotu kurzego. MRiRW w specjalnym komunikacie wydłużyło ten okres do 30 listopada. 

Przypomnijmy, że dla rolników stosowanie nawozów naturalnych tylko do końca października było sporym problemem. Zwłaszcza w ostatnich latach, gdy jesienią opadów atmosferycznych było bardzo mało i gleba była sucha. Nie zdarzały się też tak duże ujemne temperatury, które mogły powodować zamarzanie gleby. O przesunięcie tego terminu ostatnio apelowały do ministra rolnictwa także organizacje i związki rolnicze. 

Wieczorem 3 listopada na stronie internetowej MRiRW ukazał się komunikat, który określa kiedy i w jakich warunkach rolnicy mogą stosować nawozy naturalne.

W jakich wyjątkowych sytuacjach można stosować nawozy naturalne?

I.   niekorzystnych warunków pogodowych – np. nadmiernego uwilgotnienia gleby, wystąpienia suszy – w tych sytuacjach termin stosowania nawozów to dzień 30 listopada – przepisy programu azotanowego nie wymagają  specjalnego dokumentowania takich przypadków. Rolnik sam określa warunki pogodowe i potrzebę stosowania nawozów w terminie późniejszym niż 31 października.

II.  zakładania uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach - dla tych sytuacji termin stosowania nawozów to koniec jesieni (kalendarzowa jesień trwa do 21 grudnia).

W przypadku stosowania nawozów pod zakładanie uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach:  

   1) dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha;

   2) należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy

Rolnik sam ocenia warunki pogodowe

Jak podkreśla MRiRW, niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia. Należy jednak pamiętać o tym, że nawożenie w takich sytuacjach nie może być wykonywane później niż do końca listopada. Przepisy programu azotanowego umożliwiają rolnikom elastyczne podejście do jesiennego terminu stosowania nawozów naturalnych (w tym obornika).

Podstawą prawną do powyższych wytycznych jest rozdział 1.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2020 r. poz.243) – tzw. program azotanowy – graniczny termin stosowania nawozów naturalnych stałych (min. obornika) na gruntach ornych to 31 października.

oprac bcz na podst. MRiRW


21. lipiec 2024 03:09