StoryEditor

MRiRW: rozmowy w Brukseli o wyrównaniu dopłat

31.01.2020., 12:19h

Wczoraj w Brukseli minister Jan Krzysztof Ardanowski odbył szereg spotkań i dyskusji w Parlamencie Europejskim na temat konieczności wyrównania dopłat bezpośrednich dla polskich rolników w nowej perspektywie finansowej.

Główne Posiedzenie w Parlamencie Europejskim

W trakcie spotkania z przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Norbertem Linsem minister Ardanowski zaapelował o poparcie większego budżetu na rolnictwo niż zaproponowała KE.
 
– Bez zwiększenia środków na budżet Wspólnej Polityki Rolnej cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym działania na rzecz środowiska i klimatu nie zostaną zrealizowane – podkreślił szef polskiego resortu rolnictwa.
 
Przewodniczący zgodził się z ministrem Ardanowskim, że trudno będzie pogodzić zwiększone ambicje klimatyczne z mniejszą ilością pieniędzy w budżecie. Jednocześnie podkreślił również ważną rolę drugiego filaru WPR w realizowaniu działań na obszarach wiejskich.
 
– Dla Polski ważna jest też elastyczność w przenoszeniu środków pomiędzy filarami, ale ostatecznie najważniejsze jest ile tych środków będzie po 2020 r. – zwrócił uwagę minister Ardanowski.
 
W propozycji KE na okres 2021-2027 płatności bezpośrednie w UE  są nadal bardzo zróżnicowane.
 
– Nie ma merytorycznego ani politycznego uzasadnienia dla utrzymywania kopert płatności bezpośrednich dla państw członkowskich opartych na parametrach z okresów historycznych, takich jak plon referencyjny czy obsada bydła – podkreślił polski minister.
 
Podczas spotkania z przewodniczącym Komisji Budżetu Parlamentu Europejskiego Johanem Van Overtveldtem minister Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił uwagę na duże oczekiwania rolnictwa co do budżetu po 2020 r. ze względu na przyszłe cele wyżywieniowe, jakie spoczywają na rolnikach oraz dodatkowe wymagania zdefiniowane dla sektora rolnego w strategii zielonego ładu.
 
– Te dodatkowe cele wymagają też dodatkowych środków na ich realizację, w przeciwnym razie trudno liczyć na sukces takiej polityki. Rolnictwo i leśnictwo mogą być odpowiedzią na zmiany klimatu, mogą być pochłaniaczem CO2 - podkreślił minister Ardanowski.
 
– Ważna rola sektora rolnego w wyżywieniu, utrzymaniu żywotności obszarów wiejskich oraz środowiska nie jest kwestionowana – powiedział przewodniczący Van Overtveldt i odpowiednie działania muszą być podejmowane. 
 
– Była to bardzo ciekawa rozmowa. Wszyscy oczekują, że rolnictwo będzie przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Rolnictwo może przyjąć na siebie nowe zadania ale nie bez środków – podsumował polski minister.
 
Minister Ardanowski spotkał się też z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego. Przedstawił stanowisko Polski w zakresie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, jej finansowania oraz nowych wyzwań. Najwięcej uwagi poświecił argumentom na rzecz wyrównania dopłat bezpośrednich w tej perspektywie finansowej.
 
– Wyrównanie dopłat dla polskich rolników do poziomu średniej w UE jest konieczne w pierwszych latach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 – powiedział minister Ardanowski.
 
W dyskusji podkreślano również potrzebę zwiększenia środków na badania rolnicze w budżecie UE oraz lepszy sposób ich podziału.
 
Minister Ardanowski spotkał się także z komisarzem Januszem Wojciechowskim. Przedstawił aktualne problemy rolnictwa w Polsce związane z ASF oraz anomaliami pogodowymi, które zagrażają produkcji rolniczej. Zaapelował o elastyczne podejście KE do ułatwienia rozpoczęcia prac polowych.
 
Komisarz Wojciechowski interesował się zaawansowaniem prac w Polsce dotyczących wdrożenia przyszłej, zmienionej Wspólnej Polityki Rolnej.
 
W zakresie zadań przyszłej WPR i jej finansowania była duża zgodność w prezentowanych stanowiskach ministra Ardanowskiego oraz komisarza ds. rolnych J. Wojciechowskiego.
 
– To było kolejne, ważne spotkanie w Brukseli. Propozycje komisarza Wojciechowskiego dotyczące WPR są rozsądne, wyważone. Świadczą o dużej wiedzy o świecie politycznych uwarunkowań – stwierdził minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Źródło: www.gov.pl

16. lipiec 2024 09:37