StoryEditor

MRiRW zapowiada program monitorowania suszy

09.04.2020., 00:00h

Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa, w 2021 roku uruchomiony zostanie pilotażowy program satelitarnego monitorowania suszy rolniczej. Z kolei jeszcze w tym roku, wprowadzone zostaną zmiany w analizowaniu danych meteorologicznych.

W związku z pismem KRIR w sprawie satelitarnego systemu monitoringu suszy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że metody teledetekcyjne są obecnie wdrażane do systemu monitoringu suszy rolniczej, prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Ponadto od tego roku będą jednym z elementów modelowania map klimatycznego bilansu wodnego.

- Rozwój technologii obserwowany w ostatnich latach wskazuje, że niebawem metody zdalnej obserwacji będą głównymi metodami analitycznymi i w dużym stopniu wyeliminują bezpośrednie obserwacje. Jednak w najbliższych latach technologie zdalnej obserwacji ziemi nie wyeliminują w pełni innych metod. Powodem tego są ograniczone możliwości prowadzenia obserwacji w zakresie widzialnym i w podczerwieni (głównie ze względu na zachmurzenie) oraz wciąż prowadzone są prace naukowo-badawcze nad interpretacją danych radarowych - wyjaśnia MRiRW.

Ponadto w celu umożliwienia efektywnego wdrożenia teledetekcji w system monitoringu suszy rolniczej Instytut nawiązał współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, które posiada zaawansowaną infrastrukturę obliczeniową, dzięki której jest możliwość efektywnego gromadzenia satelitarnych danych obrazowych oraz ich przetwarzania.

Jak informuje resort rolnictwa, 2020 rok przyniesie zmiany w analizowaniu przez IUNG-PIB danych meteorologicznych. Dotychczasowe mapy opadów, które były interpolowane na podstawie danych pochodzących z sieci stacji meteorologicznych, będą uzupełniane mapami opadów bazujących na danych z radarów naziemnych sieci POLRAD.

- Zmiany pozwolą przede wszystkim na uszczegółowienie zasięgu opadu, w tym opadów epizodycznych i burzowych. Dzięki temu będzie można zróżnicować opady na obszarze gmin, a najmniejszą efektywną jednostką określającą wartość opadu będzie pixel o rozmiarze 250x250 metrów - podkreśla MRiRW. Co ważne, będzie możliwe praktycznie określenie wpływu suszy dla poszczególnych pól.

Docelowo pion teledetekcyjny ma wspierać, weryfikować i analizować zasięg oraz stan upraw na poszczególnych działkach rolnych. W przyszłym roku zostanie włączony pilotażowo do systemu monitoringu suszy, zaś pełną funkcjonalność analityczną ma uzyskać w 2022 roku.

Źródło: topagrar.pl
Fot. pixabay
30. wrzesień 2023 22:07