StoryEditor

Na jaki okres można zawierać umowy o pomocy przy zbiorach? Zmiany!

19.03.2022., 00:00h

Zawieranie umów o pomocy przy zbiorach z obywatelami Ukrainy, doczekało się zmian. Między innymi zostanie wydłużony czas trwania takiej umowy. Trzeba spełniać jednak warunki. Jakie?

W związku z konfliktem zbrojnym od 24 lutego 2022 r. obowiązują przepisy o pomocy obywatelom Ukrainy. Przewidują one możliwość zawierania umowy o pomocy przy zbiorach dla obywateli Ukrainy na czas dłuższy niż dotychczas. Okres ten będzie obowiązywał na czas ich legalnego pobytu na terytorium Polski.

Komu przysługuje taka możliwość:

  • obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie bezpośrednio z Ukrainy na terytorium państwa Polskiego od dnia 24 lutego 2022r. do dnia określonego w rozporządzeniu (pojawi się ono w przyszłości);
  • deklarują chęć pozostania na terytorium Polski. Pobyt za legalny uznaje się w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Kiedy można stracić takie uprawnienia?

Wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na okres dłuższy niż 1 miesiąc skutkuje pozbawieniem go uprawnień do skorzystania z wydłużonego czasu wykonywania umowy o pomoc przy zbiorach.

W przypadku obywateli Ukrainy, którzy nie spełniają tych warunków, lub obywateli innych państw, w dalszym ciągu obowiązuje limit czasu trwania tych umów, tj. 180 dni w danym roku kalendarzowym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, z późn. zm.).


Bernat Patrycja
Źródło: krus.gov.pl
Fot: envatoelements

19. czerwiec 2024 22:52