StoryEditor

Nawadnianie w gospodarstwie – rusza nabór wniosków

20.03.2022., 00:00h

Od 29 marca do 27 maja 2022 r. będzie można złożyć wniosek i przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”.


Modernizacja gospodarstw rolnych

9 marca 2022 r. opublikowane zostało ogłoszenie Prezesa ARiMR o możliwości składnia wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie wyznaczono od 29 marca 2022 r. do dnia 27 maja 2022r.

Ile wynosi maksymalna kwota dofinansowania? 

Maksymalna pomoc finansowa jaką można uzyskać w obszarze nawadniania w gospodarstwie, wynosi 100 tys. złotych na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.
Pomoc przyznawana będzie w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji.
Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikacyjnych. Może wynieść nawet i 60%, ale w jedynie w przypadku gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik”.

Co wchodzi w skład kosztów kwalifikowalnych:

  • koszt wykonania ujęcia wodnego;
  • zakup nowych maszyn;
  • zakup nowych urządzeń wykorzystywanych do nawadniania;
  • budowa lub zakup elementów infrastruktury technicznej.

Co może być objęte wsparciem

  • wykonanie nowego nawadniania;
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej;
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.
Więcej informacji  w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy oddziałów regionalnych) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Poradnik dla Wnioskodawców Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie

opr. Bernat Patrycja
Źródło: gov
fot: gov, envato elements

19. maj 2024 09:34