StoryEditor

Nie taki diabeł straszny...

17.05.2016., 10:29h
Certyfikacja produkcji warzyw i owoców jest przepustką na rynki zachodnie, umożliwia rozpoczęcie współpracy z sieciami handlowymi, a co za tym idzie – pozwala na osiągnięcie wyższych cen.

Wzrost świadomości i zamożności konsumentów powoduje zwiększenie wymagań dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności, również na poziomie jej produkcji pierwotnej. Odbiorcy wymagają zapewnienia bezpieczeństwa warzyw i owoców w całym łańcuchu dostaw – począwszy od nasadzeń na polu aż do stołu konsumenta.

Zainteresowanie certyfikacją zwiększa się. Różne systemy są rozpoznawalne wśród konsumentów, którzy chętniej kupują produkty certyfikowane – uważają je za lepsze, producentów certyfikowanych darzą większym zaufaniem. W odpowiedzi na wymagania rynku, rokrocznie wzrasta liczba gospodarstw certyfikowanych. W Polsce najpopularniejsze systemy pomagające w wyprodukowaniu bezpiecznej żywności to certyfikacja żywności ekologicznej, integrowana produkcja i system GlobalGAP. W ciągu 4 lat liczba producentów certyfikowanych wg standardu GlobalGAP wzrosła ponadtrzykrotnie. (…)  Małgorzata Rosikiewicz

Więcej w numerze 6/2016 WiOM, s. 14.

17. czerwiec 2024 12:04