StoryEditor

Oznaczą produkty wolne od GMO

21.06.2016., 10:33h
W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi rozpoczęto prace nad nowym projektem. Celem jest utworzenie w Polsce systemu znakowania produktów wolnych od GMO lub wyprodukowanych bez wykorzystania GMO.

Wprowadzenie dobrowolnego oznakowania produktów będzie odpowiedzią na postulaty społeczeństwa domagającego się umożliwienia konsumentom wyboru żywności wytworzonej bez udziału składników modyfikowanych genetycznie.

Znakowanie jest również działaniem uzupełniającym dla realizowanych przez resort rolnictwa prac na rzecz zwiększenia udziału krajowego białka roślinnego w produkcji pasz. Oznakowane jako wolne od GMO zostaną zarówno surowce do produkcji pasz wyprodukowane na bazie roślin bez GMO, jak również produkty pochodzące od zwierząt karmionych takimi paszami (np. mięso, mleko, jaja).

W opinii kierownictwa resortu rolnictwa oznakowanie to umożliwi rozpoznanie produktów powstałych na bazie rodzimego białka roślinnego, bez wykorzystywania genetycznie modyfikowanej, importowanej śruty sojowej, co znacząco przyczyni się do zwiększenia na nie popytu.

Systemy znakowania żywności wolnej od GMO działają z powodzeniem w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce dotychczas kwestia znakowania nie została prawnie uregulowana. Projekt nowej ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych będzie konsultowany społecznie.

Znakowanie „wolne od GMO” wpisuje się w Program Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019, gdzie jednym z celów szczegółowych jest „Poprawa bezpieczeństwa żywności i jej jakości oraz rynkowe ukierunkowanie produkcji”.

Źródło: minrol.gov.pl

 

 

 

17. czerwiec 2024 13:14