StoryEditor

Pierwszy ogólnopolski webinar ARiMR. Co z umowami dla obcokrajowców?

25.04.2022., 00:00h

25 kwietnia 2022 r. miał miejsce pierwszy ogólnopolski webinar organizowany przez ARiMR. Ubezpieczenia, umowy przy zbiorach i inne zagadnienia, na które starała się odpowiedzieć wiceprezes KRUS Teresa O‘Neill. 

Wiceprezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Teresa O’Neill opowiadała o bieżących działaniach w sektorze rolnictwa w trakcie pierwszego ogólnopolskiego webinaru ARiMR.

Podczas bloku tematycznego przygotowanego przez kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wiceprezes i rzecznik prasowy Teresa O’Neill przybliżyła sześć najważniejszych tematów.

Pierwszy z nich dotyczył możliwości zawierania umów o pomocy przy zbiorach z pomocnikami rolnika będącymi obywatelami Ukrainy oraz ich współmałżonków na wydłużony okres do 18 miesięcy

- Niestety pod koniec lutego w naszego wschodniego sąsiada wybuchł konflikt zbrojny, który spowodował, że rzesze obywateli Ukrainy przybyły na terytorium Polski, w związku z czym działania rządowe m.in. regulowane ustawą z dnia 12.03.2022r. (..) o pomocy obywateli Ukrainy i odnoszą się do możliwości wydłużonego okresu zatrudnienia pomocników rolnika do 18 miesięcy – mówi Teresa O’Neill.

Jak podkreśla Wicedyrektor KRUS, jest to o tyle ważne, ponieważ umożliwia to ubezpieczenie pomocnika rolnika, gwarantując mu ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w okresie ograniczonym oraz pełne ubezpieczenie zdrowotne.

O czym warto pamiętać?

Wyjazd z Polski obywatela Ukrainy na okres dłuższy niż jeden miesiąc pozbawia go możliwości korzystania z wydłużonego czasu wykonywania pracy.

Drugim tematem były dodatkowe roczne świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów, które ma być wypłacone w kwietniu.

- Miesiąc kwiecień, który właśnie się kończy, był miesiącem, w którym wypłacaliśmy dodatkowe świadczenia pieniężne tzw. 13. emeryturę – zaczyna Teresa O’Neill.
Świadczenia te wysyłane były automatycznie, bez konieczności dodatkowego wnioskowania. Wysyłane razem z cyklicznymi wypłatami kolejno 10,15,20 i 25.04.2022 r. wraz z decyzjami o waloryzacji świadczeń. Świadczenie, które od 01.03.2022 r. wynosi 1338,44 zł brutto, jest zwolnione z podatku dochodowego, natomiast z tego świadczenia ściągana jest składka zdrowotna.

Co z osobami, które mają prawo do kilku świadczeń?

Osoby, którym przysługuje prawo do otrzymywania kilku świadczeń, muszą pamiętać, że przysługuje im tylko jedno dodatkowe świadczenie pieniężne, które zostanie wypłacone przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

Kurs z duchem czasu

- W tym roku bardziej pragniemy promować usługi internetowe i dostęp do naszych usług poprzez portal e-KRUS, który powstał już w 2016roku – mówi Teresa O’Neill.
Na portalu e-KRUS można dokonać rejestracji, zakładając swoje indywidualne konto. W ten sposób użytkownik uzyskuje całodobowy, bezpłatny dostęp i podgląd do spersonalizowanych danych przebiegu ubezpieczenia, oraz informacji o zbliżających się terminach składek i ich wysokości.
- Oprócz e-KRUS, wpisujemy się w działania na szczeblu centralnym, KRUS uczestniczy w drażaniu nowych e-usług za pomocą między innymi e-PUAP, przez który można przekazywać do KRUS wypełnione formularze oraz wnioski- dodaje wiceprezes KRUS.

Leczenie rolników w Centrach Rehabilitacji Rolników – powrót do pełnego funkcjonowania

- Cieszy nas bardzo, że od 01.03.2022 roku wróciliśmy do normlanego trybu pracy Centrum rehabilitacji Rolniczej sprzed pandemii – zaczyna Teresa O’Neill.

KRUS ma do dyspozycji miejsca, aż w 6 Centrach Rehabilitacji Rolników w całej Polsce. Do tej pory z rehabilitacji, która przywraca rolnikom sprawność do dalszej pracy w zawodzie, skorzystało już 370 tys. polskich rolników. Najczęściej są to choroby układu ruchu oraz układu krążenia, jednak pandemia skłoniła do powstania kolejnego profilu rehabilitacji, a mianowicie dla osób, które przeszły COVID-19 i borykają się z powikłaniami w układzie oddechowym.
Każdy turnus trwa 21 dni i odbywa się w trybie stacjonarnym, jest całkowicie bezpłatny i odbywa się pod okiem fachowców.

Powrót do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci

W okresie wakacyjnym będą organizowane bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jeden z opiekunów jest ubezpieczony w KRUS-ie. Na stronie KRUS znajdują się szczegółowe informacje na temat terminów i programów turnusów.

Propagowanie bezpiecznej pracy

KRUS oczywiście nacisk kłaść będzie na propagowanie bezpiecznej pracy i życia w gospodarstwach rolnych. Między innymi zorganizowane będą konkursy prewencyjne dla trzech grup.
Dla dzieci konkursy plastyczne i rymowanki, dla młodzieży – Moja Wizja Zero, oraz dla rolników na publikację – Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
- Każdego roku wyłaniamy laureatów i nagradzamy ich na uroczystej gali – zachęca wiceprezes KRUS.

Pomoc KRUS w rozwoju ubezpieczeń rolników

Kilka tygodni temu została zainagurowana działalność towarzystwa ubezpieczeniowego, które jest w 100% polską firmą – Agro Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń, a właścicielem w tym towarzystwie został Fundusz Składkowy Ubezpieczeń Rolników, który jest osobnym podmiotem prawnym. Z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego powiązany jest przez osobę prezesa.
KRUS stara się wspierać rozwój usług świadczonych przez Agro Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego między innymi poprzez dystrybucję ubezpieczeń i włączanie potencjału pracowników instytucji KRUS-u do dystrybucji tych właśnie ubezpieczeń.
Jest to oferta kompleksowa, obejmująca nie tylko ubezpieczenie związane z działalnością rolniczą, ale również świadczenia odnoszące się do komunikacji, domów, mieszkań czy turystyki.

Patrycja Bernat
Fot: envatoelements

29. maj 2024 18:10