StoryEditor

Planowane zwiększenie kwoty wsparcia na modernizacje gospodarstw rolnych i nowy obszar wsparcia

10.05.2022., 00:00h

Z końcem marca 2022 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała wniosek o zwiększenie kwoty wsparcia na „Modernizacje gospodarstw rolnych” do 400 tys. zł. Jaka była odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

W ostatnich dniach kwietnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na wniosek KRIR przekazuje:

- MRiRW na bieżąco monitoruje wydatkowanie środków w ramach PROW 2014-2020 oraz podejmuje inicjatywy w zakresie zarządzania środkami finansowymi i sposobu realizacji programu. Ostatnio przygotowano propozycje dotyczące zmiany PROW 2014-2020, które zostały rozesłane członkom Komitetu Monitorującego PROW w związku z planowanym posiedzeniem Komitetu. Propozycje zmian dotyczą m.in. zmian w działaniu M04.

Zwiększenie kwoty obejmować ma wybrane obszary

Zwiększenie kwoty pomocy miałoby obejmować obszary A-D operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” do poziomu:

  • 1 000 000 zł — w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru a;
  • 600 000 zł — w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów b-d,

Zaznaczono jednak, że inwestycje takie jak:

  • niezwiązane bezpośrednio z budową;
  • niezwiązane z modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie;
  • niezwiązane z budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, ograniczone miałyby być do kwoty nieprzekraczającej 250 000 złotych.

Nowy obszar pomocowy

Oczywiście proponując wymienione kwoty, uwzględniono wzrost cen w ostatnich latach oraz wyniki analizy działań podejmowanych przez beneficjentów programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” do dnia 18 kwietnia 2020 roku. Według obliczeń w budżecie ma pozostać kilkadziesiąt mln euro wolnych środków, które wykorzystane mają być na aneksowanie umów w zakresie kwoty pomocy, natomiast dodatkowe środki, o które budżet ma być powiększony w wysokości około 80 mln euro, miałyby pozwolić na uruchomienie dodatkowego, nowego obszaru wsparcia (F) - Modernizacja gospodarstw rolnych — wsparcie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii i inteligentnymi systemami zarządzania energią.

Na koniec Ministerstwo dodaje:
- Ze względu na ostatni etap wdrażania PROW 2014-2020 obecnie nie planuje się uruchomienia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach obszaru D. Dlatego nie ma uzasadnienia rozważanie zmiany trybu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego obszaru.

PISMO KRIR
WNIOSEK MRiRW

opr. Bernat Patrycja
Źródło: Krir
Fot: 

29. maj 2024 12:46