StoryEditor

Plany resortu rolnictwa

09.12.2015., 10:12h
Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel przedstawił plany zmian działania administracji rolnej.

Po pierwsze, przewidziano połączenie inspekcji, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności.

Po drugie, minister zapowiedział połączenie Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i powołanie Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich o charakterze płatniczo-programowym. Minister poinformował też o planowanym audycie agencji.

Po trzecie, będzie stworzona nowa ustawa dotycząca ustroju rolnego – określi ona zasady obrotu ziemią oraz popierany, dominujący w Polsce typ gospodarowania.

Po czwarte, zaplanowano opracowanie paktu dla obszarów wiejskich w porozumieniu z ministrem rozwoju, który to pakt ma określić kierunki rozwoju obszarów wiejskich.
Minister Jurgiel zapowiedział konsultacje z organizacjami i instytucjami działającymi w dziedzinie rolnictwa podczas tworzenia założeń rozwoju naszej branży.   kw

23. marzec 2023 04:59