StoryEditor

Podpisane ustawy

08.12.2016., 10:53h
Prezydent Andrzej Duda w dniu 6 grudnia 2016 roku podpisał sześć ustaw. Wśród nich znalazła się także ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Celem ustawy jest wprowadzenie zmian w płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wynikających z doświadczeń z pierwszych lat stosowania systemu wsparcia, a także związanych z koniecznością dostosowania warunków przyznawania płatności związanej z produkcją w sektorze buraków cukrowych do zmienionych unijnych uwarunkowań prawnych.


W przypadku płatności do buraków cukrowych nowelizacja wprowadza zmianę polegającą na odejściu od zasady przyznawania płatności do powierzchni tzw. upraw kwotowych na rzecz całkowitej powierzchni upraw objętej umową. Ma to związek z planowanym zniesieniem kwotowania produkcji cukru w Unii Europejskiej od października 2017 r.

Dotychczasowe wsparcie dla upraw roślin wysokobiałkowych zostało zastąpione przez dwie odrębne formy wsparcia: płatności do upraw roślin strączkowych na ziarno oraz płatności do roślin pastewnych. W związku z poprawą opłacalności produkcji malin nie będzie dopłat do ich uprawy, ale nadal będzie wspierana produkcja truskawek.

Ustawa wprowadza zmiany w płatnościach do zwierząt. Wsparcie zostanie ograniczone do 20 sztuk bydła i 20 sztuk krów (do tej pory było to 30 sztuk).

Uproszczono procedurę ubiegania się o wsparcie do hodowli owiec i kóz.

Wprowadzono możliwość wystąpienia z systemu dla małych gospodarstw w przypadku powiększenia gospodarstwa w wyniku nabycia spadku lub przejęcia gospodarstwa.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: Kancelaria Prezydenta

22. maj 2024 12:41