StoryEditor

Policji ujawnili nielegalne składowanie środków ochrony roślin

07.07.2022., 00:00h

Ponad 115 kilogramów oraz litrów środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce zostało zabezpieczonych przez Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku.

Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Policji ujawnili nielegalne składowanie środków ochrony roślin na terenie województwa podlaskiego. W wyniku podjętych działań zabezpieczono ponad 115 kilogramów oraz litrów środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski.

Wśród zakwestionowanych preparatów znajdowały się:

  • środki z obcojęzycznymi etykietami;
  • produkty z podrobionymi etykietami w języku polskim;
  • oraz substancje w opakowaniach bez załączonej etykiety.

Znaczna część substancji czynnych w ujawnionych środkach została już wycofana ze stosowania na terenie Unii Europejskiej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku z udziałem Policji prowadzi w sprawie dalsze czynności wyjaśniające.


fot. PIORIN

Nie kupować fałszywek!

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przestrzega przed zakupem nielegalnych środków ochrony roślin oraz przypomina, że do ochrony upraw mogą być wykorzystywane wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki ochrony roślin należy nabywać jedynie w punktach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia w nich tego rodzaju regulowanej działalności, będących pod nadzorem PIORIN. Preparaty do ochrony roślin znajdujące się w sprzedaży powinny być w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Etykieta znajdująca się na opakowaniu środków musi być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać informacje określone przez ministra rolnictwa w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy.

Czym grozi stosowanie fałszywek?

PIORIN ostrzega, że stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin, może powodować wiele problemów związanych z zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska, takich jak:

  • toksyczne pozostałości pestycydów w żywności;
  • narażenia użytkownika podczas stosowania tych środków;
  • zniszczenie upraw lub też niewystarczającą skuteczność produktu prowadzącą do zmniejszenia ilości lub jakości plonu, co w efekcie może obniżyć dochody rolnika.

Jednocześnie stosowanie w gospodarstwie podrobionych lub nielegalnych środków ochrony roślin obwarowane jest licznymi sankcjami  administracyjnymi oraz karnymi.

ŚOR tylko z pewnego źródła

Z danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wynika, że w 2021 r. kontrolą laboratoryjną objęto 311 próbek środków ochrony roślin, w tym 268 próbek podstawowych oraz 43 próbki interwencyjne. W kontroli podstawowej wszystkie próbki były zgodne, w kontroli interwencyjnej  - w 25 stwierdzono nieprawidłowości. Dotyczyły one głównie nielegalnych środków ochrony roślin oferowanych w sprzedaży obnośnej  na targowiskach.

 

wk
fot. PIORIN

22. czerwiec 2024 01:16