StoryEditor

Polska - Ukraina. Bilans w wymianie handlowej

28.02.2022., 00:00h

811 mln EUR to wartość produktów rolno - spożywczych eksportowanych z Polski na Ukrainę w 2021r. Krajowi przedsiębiorcy ze sprzedaży produktów żywnościowych uzyskiwali wpływy ze znaczną dynamiką wzrostową. 

Ukraina jest jednym z ważniejszych rynków zbytu dla produktów rolno – spożywczych eksportowanych z Polski. W 2021 r. ich wartość osiągnęła poziom 811 mln EUR, o 7% więcej niż w roku poprzednim. Krajowi przedsiębiorcy ze sprzedaży produktów żywnościowych uzyskiwali wpływy, charakteryzujące się znaczną dynamiką wzrostową. Wartość importowanych z Ukrainy towarów żywnościowych wynosiła 919 mln Euro, czyli o 27% więcej niż w roku 2020. Daje to Polsce ujemny bilans w wymianie handlowej z Ukrainą.

Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski na Ukrainę (mln EUR)

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eksport z Polski ogółem 24 332 27 813 29 717 31 766 34 766 37 393
Eksport z Polski na Ukrainę 326  403 483 599 760 811
Udział eksportu na Ukrainę 1,3% 1,5% 1,6% 1,9% 2,2% 2,2%

Eksport owoców

Eksport owoców i przetworów z Polski na Ukrainę w 2021 r. wyniósł 77 mln EUR i stanowił 9% wartości wywozu na Ukrainę. Głównymi towarami eksportowanymi na rynek ukraiński były przede wszystkim:

  • daktyle;
  • figi;
  • ananasy;
  • awokado;
  • guawa;
  • mango 
  • smaczelina;
  • owoce cytrusowe – 21%;
  • jabłka i gruszki – 7%.


Import owoców

Wartość importu owoców i przetworów z Ukrainy do Polski W 2021 r. wyniosła 123 mln EUR i stanowiła 13% wartości importu z rynku ukraińskiego. Sprowadzono również nasiona oleiste za ponad 50 mln EUR, co stanowiło 5% udziału w imporcie z Ukrainy.

Zestawienie najważniejszych artykułów rolno-spożywczych importowanych do Polski z Ukrainy (mln EUR)

L.p. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Udział 2021 Dynamika 2021/2020
Import z Ukrainy do Polski 437 509 570 699 722 919 100% 27%
1 tłuszcze roślinne 78 128 128 175 270 360 39,2% 33%
2 produkty paszowe 70 78 94 148 132 157 17,1% 19%
3 owoce(w tym orzechy) i przetwory 33 47 47 44 65 123 13,4% 90%
4 nasiona roślin oleistych 84 66 63 85 40 50 5,5% 27%
5 warzywa(w tym grzyby) i przetwory 27 29 36 36 33 33 3,6% 0%
6 wyroby cukiernicze 10 13 15 19 24 25 2,8% 5%
7 mięso i podroby z drobiu 1 4 37 36 7 24 2,7% 259%
8 przetwory zbożowo-mączne 5 8 11 17 17 18 1,9% 1%
9 ziarno zbóż (bez ryżu) 26 27 33 26 5 14 1,6% 207%


opr. Bernat Patrycja
Źródło: Biuro Analiz i Strategii- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Fot: envatoelements

22. czerwiec 2024 01:20