StoryEditor

Polski ziemniak - bieżąca sytuacja rynkowa, mocne i słabe strony uprawy

31.01.2022., 00:00h

Jednym z naszych prelegentów podczas webinarium dla producentów ziemniaków był Dr Wojciech Nowacki z Zakładu Agronomii Ziemniaka w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Polski Instytut badawczy w Jadwisinie. W czasie prelekcji starał się odpowiedzieć na pytania dotyczące stanu polskiego ziemniaka - bieżąca sytuacja, mocne i słabe strony oraz trendy rynkowe. 

Bieżąca sytuacja branży ziemniaka

Podczas webinarium, które odbyło się w czwartek 27.02.2022 roku  poruszony został temat sytuacji w sektorze uprawy i produkcji polskich ziemniaków oraz nowych przepisów fitosanitarnych, które bardzo dokładnie przedstawił dr Wojciech Nowacki z ZAK IHiAR-PIB.

Podczas swojego wystąpienia nasz prelegent mówił m. in. o tym, w jakim kierunku najlepiej rozwijać produkcję polskiego ziemniaka: wybrać rynek krajowy, eksport czy może skusić się na produkcję ekologiczną?
Wspomniał także o tym, czego wystrzegać się w produkcji ziemniaka, jakie atuty i wady posiada polska branża ziemniaczana i przede wszystkim najważniejsze: wymienił najgroźniejsze agrofagi kwarantannowe

Analiza SWOT Polskiej branży ziemniaka

Według dra Nowakowskiego mocne strony polskiego ziemniaka to:

 • Bogata tradycja uprawy ziemniaka w Polsce;
 • Zrównoważona agrotechnika o względnie niskim stopniu chemizacji (IPM);
 • Duży potencjał produkcyjny gospodarstwach rolnych;
 • Bogata oferta odmianowa nasiennictwa (ponad 200 odmian);
 • Postępująca specjalizacja większych gospodarstw w uprawie na szczególne kierunki użytkowania;
 • Dobrze rozwinięty rynek ziemniaków bardzo wczesnych i wczesnych;
 • Rozwinięty rynek ziemniaków jadalnych konfekcjonowanych pod potrzeby sieci handlowych;
 • Wysokorozwinięty przemysł przetwórstwa spożywczego ziemniaków ze wzrostową tendencją produkcji frytek, chipsów i suszy.

Z kolei do słabych stron można zaliczyć:

 • Niskie plony w produkcji wielokierunkowej przy niskonakładowej technologii;
 • Mały udział plantacji z możliwością nawadniania;
 • Niski wskaźnik stosowania kwalifikowanego materiału sadzeniakowego;
 • Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura wsparcia rynkowego (przechowalnictwo, rynki terminowe);
 • Bardzo zróżnicowana jakość ziemniaków w ofercie handlowej;
 • Wysokie koszty promocji i marketingu na rynkach zagranicznych w celu pozyskania klientów na polskie ziemniaki.

Jakie mamy szanse na sukces?

Jak wymieniał podczas prelekcji dr Wojciech Nowacki rynek ziemniaka ma szansę się rozwijać dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na surowiec ze strony przemysłu spożywczego i skrobiowego. Dzięki poszukiwaniu przez sieci handlowe towaru ekologicznego ten kierunek produkcji ziemniaka ma szanse rozwoju pod potrzeby zarówno rynku krajowego jak i UE.  Jak zauważył dr Wojciech Nowacki pozytywne znaczenie ma również wdrożenie do praktyki Programu dla Polskiego Ziemniaka (od 2020r.) likwidujące obecnie obowiązujące uciążliwe procedury fitosanitarne w obrotach krajowych i międzynarodowych.

Jakie zagrożenia czekają na branżę ziemniaka? 


- Oczywiście zmiany klimatyczne , spadek spożycia wśród młodszego pokolenia, które czeka na produkt już gotowy w sklepach pochodzenia ziemniaczanego. Trudność w uwolnieniu kraju z Clavibacter Sepedonicus – bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, wyeliminowanie z rynku tzw. ”nowalijek” oraz import do polski innych organizmów kwarantannowych – wymienia dr Wojciech Nowacki.

Więcej o eliminacji tych zagrożeń, szczególnie bakteriozy pierścieniowej, dynamice zużycia środków ochrony roślin, skali zapotrzebowania krajowego czy oferty odmianowej Coboru w filmie poniżej.

Bernat Patrycja

22. maj 2024 12:46