StoryEditor

Ponad połowa dostaw owoców i warzyw z Turcji do Unii Europejskiej zawieszona

28.04.2022., 00:00h

Według Europejskiego Systemu Szybkiego Ostrzegania o Żywności i Paszach ponad 60% tureckich dostaw owoców i warzyw jest wycofana ze względu na zawartość szkodliwych składników aktywnych, które są niedopuszczone w Unii Europejskiej.

Ponad połowa dostaw z Turcji do Unii europejskiej została zawieszona według danych Europejskiego Systemu Szybkiego Ostrzegania o Żywności i Paszach ze względu na zawartość szkodliwych składników aktywnych, które są niedopuszczone w Unii Europejskiej.

Turcja w pierwszym kwartale tego roku otrzymała już 180 ostrzeżeń. Dla wszystkich krajów, które dostarczają owoce i warzywa do krajów Unii Europejskiej, łącznie takich ostrzeżeń było 298. W lutym odkryto 45 przypadków przekroczenia dopuszczalnego poziomu zwartości pestycydów, a w marcu tych przekroczeń było 74.
Najwięcej niezgodności wykryto w owocach cytrusowych. Były to substancje takie jak metylochloropiryfos oraz chloropiryfos. Są to substancje wycofane i zakazane w Unii Europejskiej.
Ze względu na te przekroczenia, zwiększona zostanie częstotliwość kontroli tureckich owoców i warzyw do 50%. Zostanie również zniesiona asymetria cła.

opr. Bernat Patrycja
Źródło: Nawozy.eu
Fot: envatoelements

22. maj 2024 14:08