StoryEditor

Posiedzenie Ministrów Rolnictwa w Luksemburgu

17.04.2018., 11:24h

Wczoraj, 16 kwietnia br. minister Krzysztof Jurgiel uczestniczył w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu. Główną tematyką obrad były nieuczciwe praktyki handlowe w sektorze rolno-spożywczym. Poruszano także inne tematy.

Wczoraj, 16 kwietnia br. minister Krzysztof Jurgiel uczestniczył w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu. Główną tematyką obrad były nieuczciwe praktyki handlowe w sektorze rolno-spożywczym. Poruszano także inne tematy.

 

Najważniejszym punktem obrad w zakresie spraw dotyczących rolnictwa była prezentacja przez Komisję Europejską projektu dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Polska zabiegała o to, by kwestie nieuczciwych praktyk handlowych zostały uregulowane na poziomie unijnym. Jednocześnie, w jak największym stopniu powinny one uwzględniać rozwiązania przyjęte już przez państwa członkowskie w drodze przepisów krajowych. W 2007 r. Polska przyjęła ustawę o zakazie stosowania nieuczciwych praktyk w sektorze rolno-spożywczym.

- Ochrona producentów rolnych oraz małych i średnich przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez silniejszych nabywców jest konieczna. Mniejsze podmioty gospodarcze zaangażowane w łańcuch dostaw żywności, w tym rolnicy, ponoszą negatywne konsekwencje nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez silniejszych partnerów – mówił polski minister. W jego ocenie przedstawiona w projekcie dyrektywy lista nieuczciwych praktyk mogłaby być dłuższa. Obejmuje ona m.in.: opóźnione płatności za produkty szybko psujące się, anulowanie zamówień w ostatniej chwili, jednostronne zmiany warunków umowy lub zmiany tychże warunków z mocą wsteczną oraz żądania, aby dostawcy płacili za zmarnowane produkty żywnościowe.

Ministrowie rolnictwa omawiali również postępy poczynione w zakresie marnotrawienia żywności i strat żywności. Podkreślano, że ważne, by na poziomie unijnym opracować wspólną metodologię zbierania danych dotyczących odpadów żywności oraz prowadzić dalszą wymianę doświadczeń między państwami członkowskimi w ramach powołanej unijnej Platformy ds. Strat i Marnowania Żywności. Minister K. Jurgiel poinformował, że w Polsce już są podejmowane działania zmierzające do ograniczenia i przeciwdziałania marnowaniu żywności m.in. dotyczące edukacji oraz dystrybucji żywności dla osób potrzebujących. W Parlamencie trwają obecnie prace legislacyjne o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności.

Minister K. Jurgiel zaprezentował ponadto w czasie spotkania wyniki międzynarodowej Konferencji Wysokiego Szczebla, poświęconej afrykańskiemu pomorowi świń, która odbyła się 26 marca br. w Warszawie, podczas której wypracowano konkluzje dotyczące badań naukowych, działań legislacyjnych i informacyjnych oraz pomocy finansowej. Komisja Europejska podziękowała Polsce za organizację Konferencji oraz jej uczestnikom za wypracowanie konkluzji, stanowiących bazę do dalszego śledzenia znaczących inicjatyw mających na celu kontrolę i zwalczenie choroby. Ponadto podsumowała wszystkie podjęte do tej pory zmierzające do ograniczenia szerzenia się ASF. Zwrócono także uwagę na trwające aktualnie prace nad przeglądem przepisów unijnych, których celem jest m.in. dalsze dostosowanie przepisów UE do międzynarodowych standardów OIE.

 

am

Źródło: MRiRW

28. maj 2023 09:09