StoryEditor

Pożyteczne zapylacze

28.01.2018., 11:19h
W Swarzędzu pod Poznaniem 25 stycznia odbyło się seminarium o pszczołach "ZAPYLACZE WSPÓLNE DOBRO"

Skansen pszczelarski gościł w czwartkowe przedpołudnie nie tylko producentów miodu. Spotkanie miało na celu wskazanie producentom rolnym uprawiającym warzywa i prowadzącym plantacje owoców miękkich jak ważnym elementem jest zapylanie ich roślin. Bez pożytecznych zapylaczy zdaniem Alberta Einsteina życie na ziemi wyginęłoby w ciągu czterech lat.

Zgromadzone osoby mogły wysłuchać wykładu dr. Grzegorza Pruszyńskiego w jaki sposób chronić rośliny uprawne, aby było to bezpieczne dla zapylaczy. Rośliny dla których obecność zapylaczy jest bardzo korzystna, chociaż w pewnym stopniu są one samopylne (rzepak, rzepik, proso, gorczyca, mak, len, łubin żółty, wyka ozima, groch siewny, peluszka, seradela). Rośliny których plon jest uzależniony wyłącznie, lub prawie wyłącznie od owadów (gryka, słonecznik, lucerna, esparceta, sady, owoce jagodowe, warzywa, kapusta na nasiona).

Firma BASF przedstawiła swój program związany z ochroną przyrody, który promuje mieszankę do wysiewu „Pszczela Łąka” Stanowi ona miejsce żerowania i rozwoju wielu pożytecznych stawonogów: zapylaczy – pszczoły miodnej, trzmieli, pszczół samotnic, owadów drapieżnych – biedronek, bzygów, dziubałek, złotooków, pasożytów szkodników, pożytecznych stawonogów naziemnych – biegaczy, kusaków, pajęczaków.

Barbara Błaszczyńska przedstawiła temat związany z bezpieczną ochroną plantacji truskawek z uwzględnieniem pszczół. Niestety mimo iż truskawka jest owadopylna,  samopłodna to jest nieatrakcyjna dla pszczół.  Dzieje się tak ponieważ wydziela mało nektaru i produkuje niewiele pyłku. Jeśli więc w sąsiedztwie będą rośliny bardziej wartościowe dla pszczół np. mniszek lekarski  te nie będą zainteresowane truskawkami.

Zdaniem dr. Dariusza Tepera, który przedstawił biologię pszczół i trzmieli wysiew, na części gruntów, roślin długo kwitnących, o wysokich wydajnościach pyłkowych i nektarowych (facelia, gorczyca, gryka) wzbogaca bazę pożytkową dla zapylaczy. Wpływ na to ma także wysiewanie i wysadzanie w ogrodach przydomowych kwitnących roślin ozdobnych, zazębiających się okresami kwitnienia, dających pożytek pszczołom przez cały sezon. Tworzenie przydomowych ogródków z roślinami zielarskimi i przyprawowymi, w szczególności należącymi do rodziny jasnotowatych (bazylia, lebiodka, lawenda, kocimiętka, hyzop, macierzanka, melisa, mięta, szałwia i inne). Pozostawianie w murawie, w międzyrzędziach, kwitnących roślin pożytkowych (koniczyna biała, komonica, jasnota purpurowa, głowienka, a także mniszek i inne). Niezwalczanie roślinności ruderalnej na obrzeżach plantacji.

dr Maria Rogowska i Mateusz Brzeziński przestawili znaczenie murarki ogrodowej oraz  porównali je z pszczołą miodną. Omówili także jakie są wymogi w hodowli na własne potrzeby murarki ogrodowej. Budowany domek dla murarki powinien stać stabilnie – niestabilna konstrukcja może spowodować, że larwa murarki spadnie z pułku i zginie z braku pokarmu. Powinien stać w miejscu nasłonecznionym – otworami rurek w kierunku południowym, tak aby słońce przez jak najdłuższy czas ogrzewało murarki. Powinien być zlokalizowany w promieniu 300 metrów od roślin miododajnych aby dostarczyć odpowiednią ilość pokarmu. Miejsce przeznaczone na domek powinno być jak najmniej narażone na kontakt z środkami ochrony roślin. Nie stawiamy konstrukcji w miejscach chłodnych i zawilgoconych - grozi to zapleśnieniem kokonów, nieprawidłowemu rozwojowi owadów oraz zmniejszeniu populacji.

Grzegorz Pastuszka przestawił wykład o najważniejszych pracownikach firmy Bejo Żaden – pszczołach. Do produkcji nasion Bejo na całym świecie potrzebne są dziesiątki tysięcy rodzin pszczelich. Dlatego firma współpracuje z pszczelarzami w rejonach produkcji nasion. Tworzy własne pasieki. Prowadzi prace hodowlane, selekcyjne nad zdrowotnością pszczół. Firmie przyświeca hasło Zdrowa pszczoła = efektywniejsze zapylanie.

Marek Litka w swoim wystąpieniu pokazał sposoby budowy domków dla murarek na przykładzie swoich doświadczeń w ich hodowli. Jednym z największych problemów spotykających murarkę jest postęp technologiczny. We wcześniejszych latach domy były budowane z drewna, cegieł w których spoinach murarka mogła zbudować domki. W dzisiejszych czasach domy są ocieplane, zaprawa łącząca cegły zbyt twarda do drążenia tuneli, w których murarka składa jaja. Dlatego należy w miarę możliwości budować domki dla murarek. Wystarczy kawałek pnia, w którym nawiercić należy otwory o średnicy od 6 do 8 mm. Można również zbudować domek z wiązki trzciny.

Tomasz Domański z praktycznej perspektywy producenta miodu omówił praktyczne aspekty ochrony pszczół. Źródłami, które powodują ginięcie zapylaczy to: monokultury, chemizacja, zanieczyszczona woda, brak pyłku i nektaru w okresie wakacji, koszenie naturalnych siedlisk, ogólne osłabienie nasila choroby pszczół.

Właściciel firmy Pszczelinka przedstawił budowę segmentowego domku dla murarki, który jest wielokrotnego użytku i pozwala w prosty i szybki sposób na pozyskanie i zabezpieczenie przed zimą kokonów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność, partnerom za pomoc w organizacji seminarium.

Zapraszamy do galerii i najbliższego numeru 3/2018 WiOM, gdzie napiszemy szerszą relację z seminarium.

macka

03. czerwiec 2023 05:25