StoryEditor

Producenci ziemniaka otrzymają ponad 7 milionów rekompensaty

01.02.2022., 00:00h

W budżecie zabrakło ponad 7 mln złotych na wypłatę dotacji za zutylizowane ziemniaki.
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 28 stycznia przekazał pozytywną opinię w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że rolnicy, którzy zgodnie z przepisami określającymi zasady zwalczania bakterii kwarantannowych dla ziemniaka zutylizowali bulwy ziemniaków porażonych m.in. bakteriami Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum, a nie otrzymali wypłaty rekompensat z tego tytułu w 2021 roku, te pieniądze jednak otrzymają.

Samorząd rolniczy jest zadowolony z takiego obrotu sprawy, tym bardziej, że chodzi o decyzje odmowne na łączną kwotę 7 255 587,80 zł.

Sprawa była o tyle trudna, że rolnicy Ci spełniali wymagania formalne oraz merytoryczne tego wniosku, a więc zutylizowali porażone ziemniaki, a nie otrzymali rekompensaty za to. Winne było wyczerpanie się pieniędzy przeznaczonych na ten cel w budżecie przewidzianym na 2021 rok.

Co wpłynęło na pozytywne uzasadnienie projektu rekompensat za ziemniaki zutylizowane w 2021 roku?

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie przepisów epizodycznych będzie mógł w tym roku zmienić z urzędu decyzje o odmowie udzielenia dotacji, które zostały wydane w 2021 r. w związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie w 2021 roku. Co oznacza, że pomoc ta trafi do rolników z budżetu przeznaczonego na 2022 rok.

Zapisy te znajdują się w projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. 

Znasz nowe przepisy ws. zwalczania kwarantannowych agrofagów ziemniaka?

Źródło: Natalia Marciniak-Musiał (tpr)
fot:pixabay

22. maj 2024 14:24