StoryEditor

Produkujesz ziemniaki? Zobacz, czy musisz się zarejestrować!

10.09.2021., 00:00h

Produkujesz ziemniaki? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, producenci zajmujący się uprawą, magazynowaniem, pakowaniem, sortowaniem, wprowadzaniem lub przemieszczaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków innych niż sadzeniaki (tzw. towarowych) muszą być wpisani do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.

Dlaczego producenci ziemniaków muszą być wpisani do rejestru?

Zgodnie rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2020, producenci ziemniaków towarowych muszą być wpisani do rejestru, prowadzonego przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN).

Oznacza to tyle, że wszystkie ziemniaki dostarczane do zakładów przetwórczych, centrów sortujących/pakujących czy dystrybucyjnych, do sieci handlowych, sklepów detalicznych, punktów żywienia, oferowane na giełdach, eksportowane poza Polskę (do innych państw członkowskich UE lub poza Unię) muszą pochodzić od zarejestrowanych podmiotów (z zarejestrowanych upraw) i nie ma tu znaczenia areał uprawy.

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych ?

Rozporządzenie przewiduje zwolnienia z wpisu. Podlegają mu:

  •     Podmioty nieprofesjonalne – to producenci uprawiający ziemniaki na areale do 1,5ha, którzy nie zajmują się profesjonalnie (zarobkowo) produkcją ziemniaków. A bulwy przerabiają w gospodarstwie, lub przerabiają je na paszę i wtedy sprzedają je lub zużywają we własnym gospodarstwie.
  •         Podmioty profesjonalne – ten punkt nie dotyczy producentów ziemniaków

Podsumowując, każdy kto uprawia ziemniaki towarowe i wprowadza je do obrotu wymaga rejestracji, niezależnie od areału produkcji. Natomiast producenci wykorzystujący cały plon w ramach gospodarstwa nie podlegają rejestracji, chyba że powierzchnia uprawy ziemniaka wynosi powyżej 1,5 hektara.

Po wpisie do rejestru producent ziemniaków dostaje indywidualny numer.

Rolnik uprawiający ziemniaki, który zostanie wpisany do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, otrzymuje w z urzędu indywidualny numer, który producent powinien zamieszczać się na opakowania, w których sprzedaje swoje ziemniaki.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadzi kontrole w zakładach przetwórczych, centrach dystrybucji i handlu, punktach pakowania/składowania; magazynach sklepów sieciowych; giełdach handlowych; targowiskach; sklepach detalicznych; miejscach zbiorowego żywienia.

Kontrole te są prowadzone w celu weryfikacji obowiązujących wymogów w zakresie pochodzenia ziemniaków w obrocie. Nadzór PIORIN nad produkcją i obrotem ziemniakami ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się szkodników i chorób kwarantannowych.

 Joanna Białek
fot. WIORiN Wielkopolska

20. lipiec 2024 18:58