StoryEditor

Projekt Ziemniak Polski i programdlaziemniaka.pl – wsparcie działalności rolników

24.08.2020., 00:00h
Dorota KolasińskaDorota Kolasińska
MRiRW poinformowało o powstaniu nowej witryny dla uprawy ziemniaka w Polsce w ramach programu dla ziemniaka, który jest koordynowany przez resort rolnictwa. Resort rolnictwa podkreśla, że w Polsce około 300 tysięcy gospodarstw zajmuje się produkcją ziemniaka. Nadrzędnym celem projektu ZIEMNIAK POLSKI jest wspieranie rolników w zakresie prowadzonej działalności.
– Dążymy do pełnej integracji i współdziałania specjalistów zajmujących się ziemniakiem od etapu hodowli poprzez badania naukowe, wsparcie merytoryczne, regulacje prawne oraz funkcjonowanie rynków. programdlaziemniaka.pl, powstała w efekcie współpracy świata nauki i gospodarki. Założonym efektem prowadzonych działań  jest konsolidacja wielu środowisk mających znaczenie dla rozwoju branży ziemniaczanej w Polsce – informuje MRiRW, które jednocześnie wspiera ten projekt, realizując „Program dla Polskiego Ziemniaka”. Za koordynację współpracy, w tym prowadzenie strony WWW, odpowiada Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie. Jest to spółka Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

W ramach projektu współpracę podjęły:
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Departament Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej, Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych, Departament Klimatu i Środowiska oraz Departament Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji.    
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. (koordynator projektu).
  • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie - Oddział w Boninie.
  • Hodowla Ziemniaka Zamarte – Grupa IHAR.
  • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu - Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów.
  • Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.
  • Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie.
  • Polska Federacja Ziemniaka - Partner społeczny projektu.

Co zyskamy dzięki stronie? 


Strona ZIEMNIAK POLSKI Program dla ziemniaka podzielona jest na działy (menu). Za każdy z działów odpowiada koordynator, z którym można nawiązać bezpośredni kontakt za pośrednictwem strony. W ramach aktualności poszczególnych działów możemy śledzić, to co dzieje się w danym obszarze. Zespół koordynatorów współpracuje ze sobą wykorzystując platformę do komunikacji online. Wspólnie określane są najważniejsze cele, zadania i ustalany harmonogram działań.

– W dziale WSPÓŁPRACA, koordynowanym przez Pomorsko Mazurską Hodowlę Ziemniaka, znajdują się informacje o szkoleniach oraz zaproszenia do współpracy adresowane do poszczególnych grup interesariuszy: środowiska akademickiego, organizacji branżowych, rolników, przedsiębiorców, pracowników administracji, w szczególności doradców rolniczych. W ramach tego działu będziemy publikowali informacje o podmiotach, które przystąpiły do projektu – podkreśla resort rolnictwa. − Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi od dwóch lat prowadzi „Program dla polskiego ziemniaka”, którego efektem jest już miedzy innymi przygotowanie szybkiego testu na wykrywanie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Jest to ważne w procesie dostępu naszych ziemniaków do rynku europejskiego – mówił w sobotę wiceminister Jan Białkowski, który razem z ministrem Ardanowskim uczestniczył w Krajowych Dniach Ziemniaka POTATO POLAND.  W tym roku odbyły się 21-23 sierpnia, w gospodarstwie rolnym Państwa Kozłowskich w Lubkowie w województwie dolnośląskim. Była to pierwsza wirtualna edycja tych targów.

oprac. dkol na podst. MRIRW
26. luty 2024 00:24