StoryEditor

Protest producentów owoców przemysłowych

10.07.2018., 11:33h

Po zebraniu protestacyjnym Sadowników Regionu Świętokrzyskiego 8 lipca br. w Samborcu, Sandomierski  Związek Ogrodniczy zwrócił się z apelem do sadowników w całym kraju o powstrzymanie się od zbioru i dostarczania do przetwórstwa owoców czarnej porzeczki, wiśni, malin i jabłek przemysłowych do odwołania. Do ministra rolnictwa wystosowano pismo, w których przedstawiono najważniejsze postulaty sadowników. Poniżej przytaczamy jego treść.

 

„Pan Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

                                                 

Działając w imieniu Regionalnego Komitetu Protestacyjnego Sadowników wyłonionego podczas  zebrania protestacyjnego około 200 sadowników zgromadzonych w dniu 8 lipca 2018 roku w Samborcu - lista w posiadaniu  RKPS,  przekazujemy Panu Ministrowi przyjęte przez zgromadzonych żądania:

 

- Żądamy podwyższenia cen za owoce kierowane do przetwórstwa do poziomu gwarantującego co najmniej zwrot kosztów produkcji.

- Żądamy wprowadzenia obowiązkowych umów kontraktacyjnych zawieranych przez zakłady przetwórcze z rolnikami przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego z określoną ilością, terminem dostawy i ceną gwarantującą pokrycie kosztów produkcji oraz odpowiedni zysk gwarantujący odtworzenie produkcji na kolejny sezon.

- Żądamy natychmiastowego podjęcia działań przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (Antymonopolowy)  zmierzających do potwierdzenia ewidentnej zmowy cenowej zakładów przetwórstwa produktów ogrodniczych i ukarania  ich po stwierdzeniu  uprawiania  zachowań monopolistycznych.

- Zgromadzeni stanowczo protestują przeciw niekontrolowanemu importowi  produktów, które poddawane są  przetwarzaniu w polskich zakładach przetwórczych i  eksportowane  na inne rynki pod marką polską często po zmieszaniu z krajowym surowcem. Przynosi to ewidentne straty polskim producentom, których produkty poddawane są rygorystycznej kontroli w przeciwieństwie do  importowanych z zagranicy. Podobny proceder dotyczy również produktów do konsumpcji.

- Zwracamy się z apelem do wszystkich sadowników w całym kraju o powstrzymanie się od zbioru i dostarczania do przetwórstwa owoców czarnej porzeczki, wiśni, malin i jabłek przemysłowych do odwołania.

 

W przypadku  braku reakcji  ze  strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na nasze słuszne postulaty, Regionalny Komitet Protestacyjny Sadowników podejmie bardziej radykalne  działania, jak: pikiety, manifestacje przed ministerstwem, blokady dostaw do zakładów przetwórczych oraz blokady dróg.

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o niezwłoczne podjęcie działań w celu zrealizowania postulatów podjętych przez Regionalny Komitet Protestacyjny Sadowników w dniu  8 lipca 2018 roku w Samborcu. Oczekujemy pozytywnej odpowiedzi do dnia  17 lipca br. Pismo o powyższej treści przekazane jest  do Zakładów Przetwórczych w regionie, do prowadzących punkty skupu oraz Związku Sadowników RP. Z up. Regionalnego Komitetu Protestacyjnego Sadowników:

 

Ryszard Ciżla

Prezes Sandomierskiego Związku Ogrodniczego”

 

 

am

Źródło: Związek Sadowników RP

01. kwiecień 2023 06:35