StoryEditor

Przedstawiciele polskiego sektora rolnictwa ekologicznego na targach Biofach 2020

17.02.2020., 12:20h

Podsekretarz stanu Ryszard Kamiński 14 lutego br. uczestniczył w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BIOFACH 2020 w Norymberdze.

BIOFACH największa impreza produktów ekologicznych na świecie

Tematyka targów obejmuje wszystko to, co związane jest z żywnością wyprodukowaną metodami ekologicznymi, w tym surowce, półprodukty, komponenty, wyroby gotowe dla przemysłu rolno-spożywczego. Kilka tysięcy wystawców z całego świata przyjeżdża co roku do Norymbergii (w roku 2019 prawie 3000 wystawców z 95 państw), aby promować ekologiczną żywność i rolnictwo oraz produkty pochodzenia naturalnego. Tegoroczna edycja targów odbyła się również z udziałem firm polskich, które zaprezentowały ofertę żywności ekologicznej oraz możliwości dynamicznie rozwijającego się polskiego rolnictwa ekologicznego.

Rozwój systemu rolnictwa ekologicznego

Wizyta wiceministra Kamińskiego na targach była przede wszystkim okazją do spotkań z polskimi wystawcami i rozmów na temat stanu branży produktów ekologicznych, perspektyw handlowych a także oczekiwań branży wobec Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W rozmowach z polskimi wystawcami podsekretarz stanu podkreślał, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi priorytetowo traktuje produkcję żywności wysokiej jakości i w tym kontekście podejmuje szereg działań mających na celu rozwój sektora rolnictwa ekologicznego. Dokumentem strategicznym w tym zakresie jest m.in. Plan dla Wsi, którego jednym z elementów jest rozwój systemu rolnictwa ekologicznego m.in. w ramach przyjętego „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020”. Decyzją Rady Ministrów Plan został również ujęty jako jeden z projektów strategicznych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów. Wiceminister Kamiński wyraził zadowolenie z coraz większego udziału polskich firm w targach i zapewnił, że ministerstwo otwarte jest na dialog z przedstawicielami sektora ekologicznego w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dla dalszego rozwoju branży.

Ponad 50 podmiotów na polskim stoisku o powierzchni ok. 400 m2

W trakcie tegorocznej edycji targów na polskim stoisku o powierzchni ok. 400 m2 zaprezentowało się ponad 50 podmiotów reprezentujących sektor rolnictwa ekologicznego, w tym organizacje producentów żywności ekologicznej jak i pojedyncze firmy. Największe w historii targów stoisko polskie zostało zorganizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wraz ze Stowarzyszeniem Polska Ekologia oraz Polską Izbą Żywności Ekologicznej. Na polskim stoisku prowadzone były pokazy kulinarne z wykorzystaniem polskich certyfikowanych produktów ekologicznych oraz liczne degustacje dla odwiedzających. Polska obecna jest na targach BioFach od roku 2005. Udział Polski ma na celu promowanie wysokiej jakości żywności i walorów tradycyjnej polskiej kuchni, co wiąże się z upowszechnianiem wizerunku, zwiększeniem rozpoznawalności oraz wzrostem zainteresowania produktami ekologicznymi na arenie międzynarodowej.

Źródło: www.gov.pl

22. wrzesień 2023 04:28