StoryEditor

Resort rolnictwa przygotował projekt ustawy o grupach producentów: szykują się zmiany!

Ministerstwo rolnictwa zamierza zachęcić rolników do tworzenia oraz trwania w grupach producentów. Według resortu jest to szansa dla rolników na lepsze dochody i niezależność od sytuacji rynkowej. Duży może więcej!
Minister rolnictwa Grzegorz Puda poinformował wczoraj o przyjęciu przez Radę Ministrów dwóch projektów ustaw – o Izbach Rolniczych oraz grupach producentów i ich związkach. Według resortu nowe rozwiązania ułatwią funkcjonowanie firm posiadających status grupy producentów rolnych oraz organizacji producentów, a także wzmocnią tworzenie tego typu podmiotów na obszarach wiejskich.

Jakie zmiany w ustawie o grupach producentów?


 • Zmniejszono obowiązkowy poziom wielkości wyprodukowanych produktów lub grupy produktów, jaka musi zostać sprzedana do grupy producentów rolnych – z co najmniej 80% do co najmniej 70%. Obowiązkiem tym objętych będzie co najmniej 90% producentów rolnych zrzeszonych w grupie, zamiast dotychczasowych 100%.
 • Wprowadzono 90-dniowy termin na wydanie przez dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) decyzji o uznaniu grupy producentów rolnych oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup.
 • Wprowadzono możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej.
 • Wprowadzono obowiązek złożenia – wraz z wnioskiem o uznanie grupy producentów rolnych lub organizacji producentów – wersji elektronicznej planu biznesowego. 
 • Wydłużono termin na złożenie przez grupę producentów rolnych wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym – wniosek ten powinien być złożony w terminie nie późniejszym niż 60 dni (dotychczas 90 dni) przed zakończeniem danego roku działalności grupy.
 • Wyłączono związki grup producentów rolnych z obowiązku składania Prezesowi ARiMR rocznego sprawozdania finansowego.
 • Wprowadzono obowiązek określenia maksymalnego odsetka głosów i udziałów, jakie mogą posiadać członkowie udziałowcy lub akcjonariusze organizacji producentów.
 • Wprowadzono możliwość zmiany planu biznesowego dla organizacji producentów
 • – wniosek o zmianę planu powinien być złożony w terminie nie późniejszym niż 60 dni przed zakończeniem danego roku działalności organizacji producentów.
 • Upoważniono dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR do zatwierdzania zmian w planie biznesowym, na wniosek organizacji producentów. Wniosek ten musi być złożony najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem danego roku działalności organizacji.
 • Postanowienia dotyczące okresu wypowiedzenia członkostwa w organizacji (który nie może być krótszy niż 6 miesięcy) będzie określony w statucie, umowie lub innym akcie założycielskim organizacji producentów rolnych.
 

Ile mamy grup producentów w Polsce?

ARiMR podaje, że w Polsce w lutym 2021 r. było zarejestrowanych 747 grup producentów. Najwięcej w woj. wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim i mazowieckim. 

Grupy producentów rolnych mają możliwość korzystania m.in. ze wsparcia w ramach działania:
-  „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014-2020, w ramach poprzedniej perspektywy finansowej PROW 2007-2013 z działania „Grupy producentów rolnych”.
- "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" PROW 2014-2020. Inwestycje realizowane przez grupy producentów rolnych obejmują niemal wyłącznie dwa sektory: sprzedaż hurtową zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt oraz sprzedaż hurtową owoców i warzyw.

dkol/MRiRW/ARiMR
fot. poglądowe
16. lipiec 2024 17:10