StoryEditor

Rolnicy potrzebują wsparcia! Teraz!

25.03.2020., 00:00h
Dominika MulakDominika Mulak

Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego apeluje o wsparcie rolników, tak aby umożliwić nieprzerwane dostawy żywności.

W dwóch oddzielnych pismach, skierowanych w poniedziałek do unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego i chorwackiej minister rolnictwa Mariji Vučković (obecnie przewodniczącej Rady Ministrów Rolnictwa UE), przewodniczący Komisji Rolnictwa PE Norbert Lins (PPE, DE) z zadowoleniem przyjął działania podjęte do tej pory przez Komisję, które dają państwom UE więcej czasu na ubieganie się przez rolników o dotacje i pomagają im dalej w stosowaniu tymczasowych środków pomocy państwa. Wezwał jednak pilnie do podjęcia dalszych działań w celu uniknięcia zakłóceń w dostawach żywności.- Rolnicy europejscy nie tylko mają trudności z kontynuowaniem swojej codziennej pracy, ale muszą borykać się z coraz większymi trudnościami w dostępie do środków produkcji i w dostarczaniu swoich produktów konsumentom europejskim. Ta poważna sytuacja wymaga pilnych działań - podkreślił Lins.

- Rolnicy, którzy są na pierwszej linii frontu, aby utrzymać dostawy żywności dla obywateli w całej Europie, zapewniając tym samym bezpieczeństwo żywnościowe UE w tych trudnych czasach, czekają na zdecydowane i skuteczne działania mające na celu złagodzenie skutków tego kryzysu - dodał.Norbert Lins z zadowoleniem przyjął działania Komisji na rzecz utrzymania swobodnego przepływu towarów na rynku wewnętrznym, ale podkreślił, że to nie wystarczy. 


- Wzywamy Komisję, by poszła o krok dalej, nie tylko pozwalając na to, by środki spożywcze przechodziły przez granice „zielonymi szlakami”, ale także dotyczyło to niezbędnych środków produkcji, takich jak pasze, nawozy i środki ochrony roślin, a także surowce i materiały dla sektora rolno-przemysłowego, aby umożliwić im dalsze dostarczanie kluczowych towarów konsumentom europejskim - powiedział.Komisja Europejska powinna przygotować strategie, które „jak najbardziej uprościłyby procedury [administracyjne], przyznając jednocześnie państwom członkowskim maksymalną elastyczność” oraz „wsparłyby najbardziej dotknięte sektory, a także zwalczałyby spekulacje rynkowe” - powiedział Lins.

Wezwał również władze wykonawcze UE i państwa członkowskie do znalezienia sposobów na umożliwienie transgranicznego przemieszczania się pracowników sezonowych w okresie zbiorów, nawet jeśli nadal obowiązują ograniczenia w podróżowaniu, aby zapewnić dostawę produktów na rynek i uniknąć niedoborów żywności.

Źródło: Parlament Europejski
02. czerwiec 2023 04:24