StoryEditor

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS zapłacą wyższe składki w 2022 roku

16.12.2021., 00:00h

Już od pierwszego kwartału 2022 r. wzrośnie też rolnikom wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Ale jednocześnie będą wyższe jednorazowe odszkodowania oraz zasiłki chorobowe.

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.

Odszkodowania i zasiłki w górę

Polega ono na podniesieniu wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej do kwoty 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Obecnie wynosi on 809 zł i taka stawka nie była zmieniana od 2018 r. Rząd proponuje także podniesienie zasiłku chorobowego do kwoty 20 zł za każdy za dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwalnie co najmniej przez 30 dni. Obecnie wynosi on 10 zł i taka stawka nie była zmieniana od 2009 r.

Projekt przewiduje również podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli niezdolność ta jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego COVID-19 do kwoty 30 zł.

Za zgodą Rady Rolników

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłek chorobowy są świadczeniami przysługującymi z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, które finansowane jest z Funduszu Składkowego. Fundusz ten nie korzysta z dotacji budżetowe i tworzy się ze składek, których wysokość ustala Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwana „Radą Rolników”.

Rada wydała w grudniu opinię w sprawie podwyższenia wysokości jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego. Jednocześnie dla zapewnienia płynności finansowej Funduszu Składkowego Rada Rolników uchwaliła wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r. w wysokości 60 zł (obecnie obowiązująca składka wynosi 42 zł).

Stan finansów Funduszu Składkowego, przy podniesionej miesięcznej składce na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie do 60 zł, zapewnia pokrycie w 2022 r. wydatków z tytułu podwyższenia jednorazowego odszkodowania do wysokości 1033 zł oraz zasiłku chorobowego do wysokości 20 zł.

wk
Fot. Envato

 

29. maj 2024 16:58