StoryEditor

Rolniczy Handel Detaliczny: podatek cukrowy od soków

06.07.2021., 00:00h
Jestem podatnikiem czynnym i prowadzę RHD w zakresie produkcji sałatek. Chciałbym uruchomić produkcję soków słodzonych. W jakich przypadkach będę objęty podatkiem cukrowym? Jak wpisywać podatek cukrowy do faktury VAT?
Opłata cukrowa jest nakładana na napoje z dodatkiem cukrów (monosacharydów, disacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje) substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008. Obowiązek zapłaty podatku cukrowego ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – w tym przypadku będzie to osoba sprzedająca napoje do punktów sprzedaży detalicznej.

Opłata cukrowa jest sumą dwóch wartości, stałej i zmiennej. Na każdy litr napoju opłata wynosi 0,50 zł opłaty stałej – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju oraz 0,05 zł opłaty zmiennej – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju. Opłacie stałej nie podlegają m.in. napoje, które zawierają więcej niż 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego, a zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g na 100 ml napoju.

W omawianym przypadku mamy zapewne do czynienia z sokiem > 20% i należy tylko określić zawartość cukru w 1 l napoju. Opłata cukrowa wchodzi do podstawy opodatkowania VAT i nie musi być wyodrębniana w osobnej pozycji – jednak takie wyodrębnienie nie jest zakazane (patrz interpretacja indywidualna z 19 marca 2021 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.41.2021.1.SKJ – dyrektor KISI).

Roman Włodarz
30. wrzesień 2023 11:30