StoryEditor

Rosnące zainteresowanie badaniem odmian przez zagraniczne firmy nasienne. Wycofują zlecenia doświadczeń z Ukrainy

Wojna w Ukrainie ma wpływ na wszystkie dziedziny także naszego życia. Okazuje się, że również na polskie doświadczalnictwo rolnicze. W jednostkach COBORU notuje się lawinowo rosnące zainteresowanie badaniem odmian przez zagraniczne firmy nasienne. Wycofują zlecenia doświadczeń z Ukrainy.

Wiosna tuż-tuż, a więc z pewnością wybraliście już Państwo gatunki i odmiany zaplanowane na ten sezon. Prace rozpoczęli już także doświadczalnicy.
W jednostkach Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w marcu rozpoczynamy sezon doświadczalny do celów warzywnych list opisowych. Pierwsze wysiewy nasion dotyczą doświadczeń prowadzonych pod osłonami lub z rozsady. W drugiej - trzeciej dekadzie marca ruszamy z siewem rzodkiewki pod osłony, a w trzeciej lub pierwszej kwietnia bezpośrednio w pole.

W Krajowym rejestrze znajduje się (stan na marzec 2022 roku) 48 odmian rzodkiewki.44 polskie odmiany, natomiast pochodzenie zagraniczne mają tylko 4 odmiany. Posiedzenie Komisji Wewnętrznej ds. Rejestracji Odmian Roślin Uprawnych wpisywanych do Krajowego rejestru bez wymogu badań WGO odbyło się 24 lutego 2022 roku. Komisja pozytywnie zaopiniowała zamiar wpisania do Krajowego rejestru 25 odmian roślin rolniczych, 58 odmian roślin warzywnych oraz 11 odmian roślin sadowniczych. Wśród roślin warzywnych znalazła się jedna odmiana rzodkiewki. W poprzednich dwóch latach 2021 i 2020 zarejestrowano po dwie nowe odmiany. Tych pięć nowych odmian będzie uczestniczyło w badaniach w bieżącym i przyszłym roku.
Odmiany w Krajowym rejestrze (KR) charakteryzują się dużą różnorodnością. Mają zróżnicowany kształt – kulisty, wydłużony, eliptyczny lub spłaszczony oraz różną barwę zgrubienia, jedno- lub dwubarwne, w kolorze czerwonym, białym, różowym czy fioletowym.

200 lub 400 sztuk

Przygotowanie gleby do siewu ma na celu spulchnienie podłoża do głębokości około 30 cm oraz wyrównanie powierzchni. Wysiew nasion przeprowadza się w sposób punktowy wprost na miejsce stałe, na głębokość 0,5 do 1,0 cm.


Fot. Wysiew nasion w sposób punktowy na głębokość 0,5 do 1,0 cm.

Nasiona należy przykryć, ponieważ nie kiełkują na świetle. W uprawie polowej wysiewamy 200 sztuk nasion na 1 m2, natomiast w uprawie pod osłonami 400 sztuk nasion na 1 m2. Doświadczenie należy skutecznie zabezpieczyć przed wszelkimi negatywnymi czynnikami, które mogą obniżyć wartość wyników. Dezynfekcja pomieszczeń, narzędzi, sprzętu oraz ewentualnie podłoża pomaga w zabezpieczeniu roślin przed infekcjami patogenów.
Po siewie należy oznakować doświadczenie, umieszczając tablicę informacyjną oraz etykiety z numerami poletek i nazwami odmian.


fot. Doświadczenie założone i oznakowane.

Poszczególne odmiany w doświadczeniu będą zbierane jednorazowo. Oznacza to, że dla każdej odmiany należy wyznaczyć indywidualny termin zbioru. Będzie on zależał od terminu osiągania dojrzałości użytkowej oraz od tempa przyrostu zgrubienia do średnicy typowej dla konkretnej odmiany. W tym roku rozpoczęliśmy dwuletni cykl badań rzodkiewki o zgrubieniach kulistych. W doświadczeniach będzie uczestniczyć łącznie 14 odmian. Wyniki przekażemy Państwu po zakończeniu doświadczenia.

fot.  Zeszłoroczne doświadczenie w tunelu foliowym.


Aneta Popek COBORU 

29. maj 2024 04:05