StoryEditor

Rośnie liczba ekologicznych rolników. Zwiększa się też powierzchnia upraw

20.05.2021., 00:00h

Delikatnie wzrosła liczba rolników ekologicznych w Polsce. Zwiększyła się także powierzchnia upraw ekologicznych. Być może to wynik unijnych zapowiedzi, że rolnictwo ekologiczne będzie mocno wspierane. 

Liczba producentów ekologicznych w Polsce wzrosła w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku. Na koniec 2020 roku było ich 20274, a rok wcześniej - 20144. Z tego w 2020 roku 18 575 rolników zajmowało się produkcją rolną, 1475 producentów zajmowało się sprzedażą i przetwórstwem, 250 przedsiębiorców dostarczało kwalifikowany materiał siewny i wegetatywny materiał rozmnożeniowy, 30 osób miało ekologiczne pasieki, 40 osób prowadziło zbiór ze stanu naturalnego, a 11 osób hodowało ryby w systemie ekologicznym.

Jak wynika z najnowszych danych IJHARS, najwięcej ekologicznych producentów było w woj. warmińsko‐mazurskim - 3270, podlaskim - 2953, mazowieckim - 2661, zachodniopomorskim - 2209 i lubelskim - 2054. Najmniej, bo tylko 76 osób zajmowało się rolnictwem ekologicznym w woj. opolskim. Na Podkarpaciu było 1033 ekologicznych producentów, w Wielkopolsce - 971, a w Lubuskiem - 958. 

Jeśli chodzi o wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, najwięcej takich osób było na Mazowszu - 440. 

Wraz z liczbą producentów wzrosła także powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce. Na koniec 2020 roku było to 509,3 tys. ha, czyli o 1,7 tys. ha więcej niż w 2019 roku. Z tego 108,4 tys. ha w konwersji i 400,8 tys. ha po zakończonym okresie konwersji. 

Największą powierzchnię pod uprawy ekologiczne notuje się na Warmii i Mazurach  - 108,8 tys. ha. Niewiele mniej, bo 101,5 tys. ha uprawiają zachodniopomorscy rolnicy ekologiczni. 

Dla porównania, warto jednak zaznaczyć, że ogólna powierzchnia areału ekologicznych upraw w UE wynosi 12,5 mln hektarów. To stanowi około 7 proc. użytków rolnych UE. W Polsce średnia ekologicznych użytków rolnych wynosi natomiast ok. 3,4 proc.

W 2015 roku liczba producentów ekologicznych wynosiła 23015. W 2016 roku było to 23375, w 2017 - 21400, a w 2018 - 20549. 

Kamila Szałaj, oprac. na podst. IJHARS
16. lipiec 2024 14:16