StoryEditor

Seminarium warzywnicze w Środzie Wlkp.

02.12.2016., 10:52h
Wczoraj, 1 grudnia, w Środzie Wielkopolskiej odbyło się seminarium warzywnicze. Prawie setka producentów wysłuchała prelekcji m.in. o szkodnikach kapusty, uprawie cebuli czy też systemach nawadniania drobnokroplistego. Spotkanie zorganizowała redakcja Warzyw i Owoców Miękkich.

Oddalona o 35 km od Poznania Środa Wielkopolska to znany rejon warzywniczy. Dlatego do restauracji "Wielkopolanka" zjechało wczoraj blisko 100 producentów zajmujących się uprawą m.in.: kapusty, cebuli, marchwi czy wczesnych ziemniaków. W spotkaniu uczestniczyli również mieszkańcy Kujaw, Mazowsza.

Po krótkim powitaniu, redaktor naczelna Warzyw i Owoców Miękkich, Katarzyna Wójcik, podsumowała kończący się sezon. W jej prezentacji nie zabrakło zdjęć z wyjazdów terenowych. Redaktor naczelna przedstawiła problemy z jakimi spotykają się na co dzień rolnicy, ale także pokazała przykłady producentów upraw niepospolitych gatunków: kminku czy bzu czarnego.

Dr Maria Rogowska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach zwróciła uwagę na podstawowe zagadnienia związane z ochroną roślin przed szkodnikami, m.in. na rolę monitoringu, jako sygnału do zastosowania ochrony chemicznej. W dalszej części swojego wystąpienia omówiła szkodniki występujące na kapustnych i cebulowych oraz przedstawiła ich biologię.

Dr Wojciech Matuszak, główny hodowca w firmie nasiennej "Spójnia Nochowo" omówił uprawę cebuli od siewu aż do zbiorów. Zwrócił uwagę na czynniki warunkujące uzyskanie wysokiego plonu handlowego, a na końcu przedstawił wyniki kilku "cebulowych" doświadczeń.

Ryszard Łukowicz, właściciel firmy Adviser, zajmującej się sprzedażą i zakładaniem systemów nawadniania. W swoim półgodzinnym wykładzie omówił sposoby nawadniania drobnokroplistego, które można zastosować w uprawie polowej. Mówił o zraszaniu drobnokroplistym, nawadnianiu kroplowym oraz fertygacji.

Mariusz Tatka z Krajowego Centrum Doradztwa Rolniczego, omówił Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Podpowiadał producentom jak składać wnioski, na co zwracać uwagę by dostały one jak najwięcej punktów. Przedstawił też najczęściej popełniane przez rolników błędy w tworzeniu wniosków.

Dr Włodzimierz Prus z firmy ADOB, omówił rolę mikroelementów w uprawie warzyw. W swoim wystąpieniu skupił się głównie na pokazaniu efektów plonotwórczych zastosowanych chelatów mikroelementowych w uprawie ziemniaków i cebuli.

Przedostatnie wystąpienie dotyczyło wymogów higieniczno-sanitarnych jakie są stawiane producentom. Obowiązki, które leżą w gestii pracodawców przybliżył pracownik śremskiego SANEPID-u, Krzysztof Gogolewski. Po jego wystąpieniu na sali pojawiło się dużo pytań, a sama dyskusja z przedstawicielem SANEPID-u zakończyła się dopiero po zakończeniu całego seminarium.

Wiceprezes Bogdan Bączkiewicz oraz Michał Cierpiszewski, przedstawiciele ZPOW Środa Wlkp., omówili wymagania jakościowe surowca, który trafia do ich zakładu przetwórczego. Pokazali na jakie cechy rolnicy powinni zwrócić uwagę by warzywa były bez problemu przyjmowane przez zakład.

Gościliśmy na seminarium również przedstawicieli firm: Agrii Polska Sp. z o.o., Ecomine Sp. z o.o., Milex systemy nawadniania, Rozsadnik Gospodarstwo rolno-ogrodnicze, Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Mularski, piTERN, Grupa Producentów Rozsady Krasoń.

Dziękujemy wszystkim za udział w seminarium i zapraszamy na kolejne edycje.

27. marzec 2023 01:31