StoryEditor

Smaczne i zdrowe w Kórniku

08.01.2018., 11:18h
W piątek 5 grudnia w Kórniku pod Poznaniem odbyło się szkolenie dla dostawców firmy Cichowlas Polskie Warzywa.

Na spotkaniu dostawcy warzyw zapoznali się z ofertą odmianową firmy Rijk Zwaan Polska. Odmiany proponowane na rok 2018 pod hasłem „smaczne i zdrowe” przedstawił Paweł Strauchmann. Wśród buraków ćwikłowych polecał odmianę Zeppo RZ F1, Monty RZ F1 i Carillon RZ. Marchew reprezentowana była przez odmiany Jerada RZ F1, Fidra RZ F1, 55-604 RZ F1 i Trafford RZ F1, która jest przeznaczona do produkcji soków. Firma oferowała także otoczkowane nasiona sałat, które pozwalają skrócić produkcje rozsady o 5-6 dni.

Magdalena Szulc z Instytutu Ochrony Roślin – PIB przedstawiła temat poruszający kwestie integrowanej ochrony warzyw, pozostałości środków ochrony roślin wykrywanych podczas badań próbek warzyw.

Dr Maria Rogowska z Państwowej Wyższej Szkoły w Skierniewicach omówiła w jaki sposób stosować środki ochrony roślin, na jakie aspekty produkcji i warunki zwrócić uwagę, aby uzyskać jak najniższe NDP w warzywach.

Krystyna Szymańska w firmy FreshQuality przestawiła zgromadzonym rolnikom jakie wymagania jakościowe stawiają markety i jakie są najczęściej popełniane błędy przez dostawców.

Piotr Borczyński z KPODR Minikowo Oddział Zarzeczewo przedstawił temat w jaki sposób chronić warzywa, jakie i kiedy wykonywać zabiegi ochronne.

Oprócz firmy Cichowlas współorganizatorami spotkania była firma Rijk Zwaan Polska oraz nasza redakcja.

Zapraszamy do galerii.
Szerzej o spotkaniu w numerze WiOM 2/2018

macka

19. kwiecień 2024 08:08