03.09.2015., 10:03h
Spękana ziemia, uschnięte rośliny, rekordowo niskie stany wód, brak wody w kranach – to obraz naszego kraju na przełomie sierpnia i września.

Na  obszarze Polski wystąpiła susza rolnicza. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą są ujemne na całym terytorium Polski. W sierpniu uległy dalszemu obniżeniu. Średnio dla kraju, względem poprzedniego okresu, były niższe o  22 mm. Największe obniżenie wartości KBW odnotowano w  Wielkopolsce, o ponad 40 mm.

Obszarem szczególnie narażonym na deficyt wody jest nadal Lubelszczyzna. Na tym terenie notowany jest obecnie niedobór wody, wynoszący od –200 do nawet –259 mm. W  dalszym ciągu bardzo niskie wartości KBW występują w  południowych obszarach województwa mazowieckiego – od –220 do –249 mm.

Tak niskie wartości KBW wynikają z  bardzo małych opadów atmosferycznych w  całym kraju, zwłaszcza w  sierpniu. Więcej w najnowszym numerze WiOM, s. 48-49. kw

16. lipiec 2024 11:58