StoryEditor

Suszy rolnicza na terytorium Polski - które uprawy najbardziej ucierpiały?

08.07.2022., 00:00h

Niedobór wody występował w całym kraju, wynika z raportu, który obejmował okres od 1 maja do 30 czerwca. W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w piątym okresie raportowania, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski.

Z raportu autorstwa pracowników naukowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Puławach wynika, iż największy deficyt wody w badanym okresie notowano na terenie Kotliny Sandomierskiej: od –210 do –229 mm.

– Bardzo duży niedobór wody notowano również na Polesiu Lubelskim, Wyżynie Lubelskiej oraz na Nizinie Śląskiej od –190 do –219 mm. Tylko nieco mniejszy deficyt wody notowano na Nizinie Wielkopolskiej, w południowej części Niziny Podlaskiej, we wschodniej części Pogórza Karpackiego od – 170 do –189 mm. Duży deficyt wody wystąpił również na Pojezierzu Wielkopolskim i Pomorskim oraz na Pobrzeżu Słowińskim od –160 do –179 mm. Na obszarze Pojezierza Mazurskiego, Przedgórza Sudeckiego, na Wyżynie Śląskiej i Krakowsko-Częstochowskie niedobory wody były już mniejsze od 0 do –119 mm – czytamy.

Plony niższe o 20%

Jak podkreślają autorzy dokumentu, w tegorocznym okresie wegetacyjnym od 21 marca do 30 czerwca opracowano pięć raportów dotyczących monitoringu suszy rolniczej. W tym okresie stwierdzono niedobory wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w średnich warunkach pogodowych dla upraw:

 • Zbóż jarych;
 • Rzepaku i rzepiku;
 • Krzewów owocowych;
 • Zbóż ozimych;
 • Roślin strączkowych;
 • Kukurydzy na ziarno;
 • Kukurydzy na kiszonkę;
 • Truskawek;
 • Tytoniu;
 • Warzyw gruntowych;
 • Drzew owocowych;
 • Chmielu.

Krzewy owocowe

Jeśli chodzi o krzewy owocowe, suszę notowano w 1467 gminach, na obszarze 17,76% gruntów ornych kraju.

Truskawki

W hodowli truskawek suszę notowano w 977 na obszarze 9,86% gruntów ornych.Rośliny strączkowe

W przypadku roślin strączkowych, susza wystąpiła na obszarze 9,93% gruntów ornych kraju, w 1022 gminach.

Warzywa gruntowe

W przypadku warzyw gruntowych suszę notowano w 427 gminach na obszarze 2,66% gruntów ornych.

KP
fot. envatoelements
22. czerwiec 2024 03:07