StoryEditor

Szacunkowa wysokość dopłat

03.10.2016., 10:44h
Znany jest kurs wymiany euro na złotówki według którego obliczane będą płatności bezpośrednie za 2016 r. Zobacz ile szacunkowo pieniędzy wypłaci Agencja.

Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2016 rok. W Polsce wynosi on 4,3192 złotych za euro.

Szacunkowa wysokość dopłat za rok 2016 i dla porównania zmiany kwot w odniesieniu do roku 2015.

  2015 2016
Jednolita płatność obszarowa 453,70 zł/ha 462,05 zł/ha
Płatność za zazielenienie 304,31 zł/ha 310,00 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika 258,97 zł/ha 231,97 zł/ha
Płatność dodatkowa 170,22 zł/ha 172,79 zł/ha
Płatność do bydła 261,37 zł/szt. 256,20 zł/szt.
Płatność do krów 314,28 zł/szt. 322,62 zł/szt.
Płatność do owiec 116,56 zł/szt. 111,95 zł/szt.
Płatność do kóz 77,80 zł/szt.  68,25 zł/szt.
Płatność do roślin wysokobiałkowych 415,21 zł/ha 430,49 zł/ha
Płatność do chmielu 2 311,32 zł/ha 2 317,00 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 387,12 zł/ha 1 287,75 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych 2 138,45 zł/ha 1 952,25 zł/ha
Płatność do pomidorów 4 272,62 zł/ha 3 074,09 zł/ha
Płatność do owoców miękkich 927,65 zł/ha 904,78 zł/ha
Płatność do lnu 411,92 zł/ha 289,94 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych 572,49 zł/ha 547,59 zł/ha
Płatność do tytoniu - Virginia 4,34 zł/kg 4,12 zł/kg
Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 3,05 zł/kg 2,89 zł/kg


Obowiązujące stawki płatności bezpośrednich na 2016 r. zostaną określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

22. wrzesień 2023 03:18