StoryEditor

Szczegóły dotyczące dofinansowań upraw rolnych zostały podane przez resort rolnictwa

22.03.2022., 00:00h

Resort rolnictwa podał szczegóły zmian, które mają ułatwić proces ubezpieczeń upraw rolnych. Które zakłady gwarantują dopłatę 65% z budżetu państwa? 

- Zależy nam na tym, aby ubezpieczenia szczególnie upraw rolnych były kompleksowe to znaczy obejmowały wszystkie ryzyka. W tym roku w budżecie państwa przeznaczonych na dopłaty do ubezpieczeń zostało 1,5 miliarda złotych, ale oprócz tego mamy jeszcze rezerwę gdyby zaszła taka konieczność, gdyby tą rezerwę trzeba było uzupełnić - mówił dzisiaj Henryk Kowalczyk, podczas konferencji w resorcie rolnictwa. 

Minister zaznaczył, że każda składka do ubezpieczenia upraw rolnych jest dzielona pomiędzy budżet państwa i rolnika65% składki pokrywa budżet państwa, 35% składki pokrywa rolnik. Resort chce odejść od „ułomnych” systemów ubezpieczeń, które nie zapewniały adekwatnej kwoty odszkodowania, która faktycznie rekompensowałaby utracony dochód lub brakowało pieniędzy na zaspokojenie potrzeb wszystkich rolników.

Te 1,5 miliarda złotych jako dopłata do składki i 3 miliardy w rezerwie wystarczą na to żeby dopłacić z budżetu państwa do wszystkich ubezpieczeń. Można w tym momencie ubezpieczyć 9 mln ha upraw – mówił Kowalczyk i zachęcał rolników do skorzystania z dopłaty do ubezpieczeń upraw roślinnych – upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, warzyw gruntowychdrzew i krzewów owocowych, truskawek, buraków cukrowych i roślin strączkowych oraz zwierząt (bydła, koni, świń, drobiu, kóz, owiec). Ubezpieczenie oprócz standardowych zjawisk pogodowych, jak deszcze nawalne, przymrozki czy susza, w przypadku zwierząt obejmuje takie szkody również jak ubój z konieczności.

Maksymalne kwoty ubezpieczeń

Z rozporządzenia wynikają maksymalne stawki ubezpieczeń upraw rolnych są wg. Kowalczyka tak skonstruowane, że trudno będzie je przekroczyć.

- Tak naprawdę to rolnik będzie określał jaką wartość ubezpieczenia sobie oznaczy i od tego będzie zależała składka. Składka maksymalna przy ubezpieczeniu zbóż to jest 9% sumy ubezpieczenia, jeśli uprawa znajduje się na gruntach od I do IV klasy, 12% jeśli jest na gruntach klasy V, a 15% na gruntach klasy VI – mówił Kowalczyk.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli rolnik przyjmie maksymalną stawkę na 10 tys. zł dla danej uprawy, która znajduje się na II klasie gleby, to składka wyniesie 900 zł, z czego 65% pokrywa budżet państwa (585 zł), to rolnik zapłaci 315 zł/ha. W momencie wypłaty szkody jest odliczany tzw. udział własny (w zależności od ubezpieczyciela), który stanowi 20-30% - resztę środków zakład ubezpieczeniowy wypłaca, a więc przy ww. przykładzie rolnik otrzyma 7 tys. zł za hektar przy 100-proc. szkodzie. Dotychczas było to 500 czy 1000 zł.

Lista zakładów ubezpieczeniowych

Minister podkreślił, że dopłatami są objęte tylko te ubezpieczenia, które rolnik zawiąże z zakładami  ubezpieczeń, które mają podpisane umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dopłaty do tych składek.

  • PZU w Warszawie;
  • TUW w Warszawie;
  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA w Warszawie;
  • AGRO Ubezpieczenia TUW;
  • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance z siedzibą w Warszawie;
  • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych;
  • VH Polska z siedzibą w Poznaniu;
  • ERGO Hestia

Pobranie z dopłat bezpośrednich

Jednym z dość wygodnych rozwiązań, które zaproponowano z kolei w rozporządzeniu dot. ARiMR, jest związane z możliwością opłacenia składki ze środków na dopłaty bezpośrednie, czyli wystawienie cesji, oświadczenia o pobraniu 35% kwoty ubezpieczenia z dopłat.

- Na wniosek rolnika agencja będzie mogła z dopłat bezpośrednich przekazywać środki na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych. Te środki będą pokrywały składkę jaką rolnik ma do zapłacenia w określonym towarzystwie, związaną z ubezpieczeniami. Będzie musiał wykazać się umową z towarzystwem ubezpieczeń i złożyć stosowny wniosek na druku, który będzie załącznikiem do tego wniosku. Dzięki temu dajemy możliwość rolnikom aby z dopłat bezpośrednich w sposób bezgotówkowy, mogli pokrywać składki ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – podkreślił z kolei Ryszard Bartosik.

dkol
Fot. Envato elements

 

22. maj 2024 14:33