StoryEditor

Termin składania wniosków na małe przetwórstwo i RDH przedłużony!

Nadal można składać wnioski o dotacje na tzw. małe przetwórstwo oraz Rolniczy Handel Detaliczny. W obecnym naborze można dostać nawet 500 tys. złotych. Na co rolnik może wydać dotacje?

Dla kogo dotacje na RHD i małe przetwórstwo?

Wsparcie inwestycji w ramach małego przetwórstwa i Rolniczego Handlu Detalicznego jest podzielone na dwie grupy. O dotacje mogą wnioskowac:

  • rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych,

  • rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach RHD, ale nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Od czego zależy wysokość dotacji?

Wsparcie z ARiMR może objąć 50% wydatków, poniesionych na realizację inwestycji, służących przetwórstwu np. mleka, mięsa, owoców, warzyw, zbóż, ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne oraz ich zamrażaniu i przechowywaniu.

Dla każdej z grup wnioskodawców określono inny limit. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach RHD wynosi 200 tys. zł. Przetwórcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mogą się starać o dofinansowanie w wysokości nawet 500 tys. zł.

Wykorzystanie środków z ARiMR

Rolnik może wydać dotacje przyznane na rozwój RHD czy małe przetwórstwo może przeznaczyć między innymi na:

  • budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej,
  • zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania,
  • dostosowywanie pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych do przechowywania produktów żywnościowych,
  • zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

Od obecnej tury wnioskowania, dofinansowaniem objęto zakup środków transportu, niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub procesu magazynowania, służących do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju, wykorzystywanych do sprzedaży produktów rolnych lub przeznaczonych do transportu tych produktów w szczególnych warunkach.

Jakie zmiany w dotacjach?

Oprócz dofinansowania do środków transportu, rozporządzenie Ministra Rolnictwa z 20 września 2021 r. wprowadziło także inne zmiany. Wnioskujący w obecnym naborze będą mogli zakończyć realizację operacji i złożyć wniosek o płatność końcową do dnia 30 czerwca 2025 r.

Lista podmiotów, które mogą być objęte pomocą w zakresie przetwarzania i konserwowania mięsa, została rozszerzona o rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej położone na terenie gospodarstw, czyli tzw. „rzeźnie rolnicze”. Katalog działalności objętych wsparciem został też rozszerzony o produkcję herbat ziołowych.

Przedłużony termin składania wniosków!

Wnioski można składać bezpośrednio w oddziałach regionalnych ARiMR lub wysyłać pocztą (przesyłka rejestrowana). Agencja daje także możliwość nadsyłania dokumentów poprzez elektroniczny system ePUAP. Termin składania wniosków został przedłużony i upływa 28 stycznia.

Jak podaje ARiMR, do początku stycznia 2022 roku rolnicy złożyli ok. 30 wniosków opiewających na kwotę 6,3 mln zł.


fot. EnvatoElements

16. lipiec 2024 14:47