StoryEditor

Ustalono harmonogram PROW 2014-2020

25.01.2016., 10:15h
Podczas konferencji prasowej, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawił harmonogram, zgodnie z którym będzie realizowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- W bieżącej perspektywie finansowej mamy 13,5 mld euro, czyli o 3,7 mld euro mniej niż w latach 2007-2013.  Obecnie tylko 9% środków przeznaczonych jest na wzmocnienie przedsiębiorczości, ale pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą na skierowanie części pieniędzy pochodzących z polityki spójności na tereny wiejskie – poinformował podsekretarz stanu. 

Planowany termin naboru wniosków w ramach PROW 2014 - 2020

Działanie: Rozwój gospodarstw 

- Premie dla młodych rolników - marzec 2016 r.
- Modernizacja gospodarstw rolnych - marzec 2016 r.
- Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - czerwiec 2016 r.
- Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - sierpień 2016 r.
- Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 - marzec 2017 r.
- Restrukturyzacja małych gospodarstw - I kwartał 2017 r.
- Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa - I kwartał 2017 r.

Działanie: Wzmacnianie przedsiębiorczości

- Przetwórstwo i marketing produktów rolnych - lipiec i listopad 2016 r.
- Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych - październik 2016 r.
- Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - I kwartał 2017 r.
mk

Źródło: minrol.gov.pl

19. czerwiec 2024 22:20