StoryEditor

Uzyskaj kwalifikacje rolnicze. Rekrutacja trwa

11.03.2022., 00:00h

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, rozpoczęła rekrutację dla absolwentów studiów wyższych inżynierskich i licencjackich kierunków nierolniczych na studia podyplomowe „Rolnictwo ekologiczne” 2022/2023. 

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 na studia podyplomowe „Rolnictwo ekologiczne”.

Studia podyplomowe „Rolnictwo ekologiczne” pozwalają zdobyć wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności rolniczej, zgodnie z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku „Rolnictwo ekologiczne” uzyskamy kwalifikacje rolnicze, które uznawane są przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bez konieczności zdawania państwowego egzaminu w OKE. Dodatkowo absolwent zdobywa możliwość zakupu gruntów rolnych, utworzenia gospodarstwa rolnego oraz ubiegania się o dotacje i dopłaty.

Tematyka studiów dotyczy

 • ochrony gleb, gospodarki wodnej i melioracji w rolnictwie;
 • postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwie rolnym;
 • agrometeorologii, uciążliwości emisyjnych w rolnictwie;
 • alternatywnych źródeł energii, ogrodnictwa, sadownictwa, agroturystyki;
 • hodowli ryb i zwierząt gospodarskich, ekologicznej produkcji żywności;
 • prowadzenia gospodarstw rolniczych w sposób ekologiczny;
 • marketingu i ekonomiki rolnictwa.

Korzyści z ukończenia kierunku

 • zdobycie wiedzy pomocnej w prowadzeniu różnych form rolnictwa opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju;
 • zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających prowadzić gospodarstwo ekologiczne;
 • zdobycie wiedzy przydatnej w działalności rolniczej opartej o zasoby lokalne i bogactwo regionu;
 • zdobycie wiedzy z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego;
 • zapoznanie uczestnika z wykorzystaniem w praktyce wiedzy o zjawiskach i procesach w środowisku, które mają wpływ na produkcję zdrowej żywności z poszanowaniem zasobów naturalnych.

Podstawowe informacje

Studia trwają dwa semestry, nauka odbywa się w formie zdalnej, łącznie 279 godzin dydaktycznych. Koszt studiów to 4000 złotych za dwa semestry, których start przewidziany jest na październik 2022 rokuLiczba miejsc jest ograniczona: 20.

Zapraszamy na rekrutację na stronę: http://www.ath.bielsko.pl/

 

Bernat Patrycja
Źródło: https://www.ath.bielsko.pl/
fot. envatoelements

22. czerwiec 2024 03:15