StoryEditor

Walka o sprawiedliwość

05.03.2018., 11:21h
Powstało Stowarzyszenie Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw. W sobotę w Błaszkach odbyło się zebranie Zarządu tej organizacji z rolnikami.

Powstała Unia Warzywno–Ziemniaczana chce walczyć o równe traktowanie polskich producentów ziemniaków i warzyw. Zapowiadają blokady dróg. W najbliższą środę (7.03.2018) w Błaszkach, Wróblewie od godziny 10 do 12 będą blokować drogi.

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza chętne osoby do współpracy i zapisywanie się do tej organizacji. Może głos dużej grupy osób dotrze do władz i zainteresują się problemami polskiej wsi.

Rolnicy wchodzący w skład Stowarzyszenia wystosowali petycję do Prezesa Rady Ministrów, poniżej zamieszczamy jej treść:

Petycja

My, Polscy rolnicy, jesteśmy mocno zaniepokojeni brakiem stanowczej i szybkiej interwencji Rządu, w związku z dyskryminacją polskiego rolnictwa. Z powodu nadmiernego i niekontrolowanego importu ziemniaków i warzyw, Polscy rolnicy ponoszą coraz większe straty. Biorąc pod uwagę specyfikę naszego rolnictwa stwierdzamy, że w Unii Europejskiej nie obowiązują takie same zasady i standardy dla wszystkich rolników. Dlatego występujemy z apelem do polskiego Rządu, aby jak najszybciej podjął niezbędne działania i wprowadził określone procedury w celu wyeliminowania niekontrolowanego importu ziemniaków i warzyw do Polski.

Domagamy się:

 • Natychmiastowego ograniczenia importu ziemniaków i warzyw do Polski, zwłaszcza tych wczesnych i spoza Unii Europejskiej;
 • Zaostrzenia oraz wzmożenia kontroli fitosanitarnych produktów rolnych importowanych do Polski, a w szczególności ziemniaków i warzyw;
 • Wprowadzenie niezapowiedzianych kontroli w firmach polskich, które zajmują się obrotem produktami rolnymi, a w szczególności tych zajmujących się pośrednictwem w sprzedaży ziemniaków i warzyw (firmy te nagminnie dokonują przepakowywania produktów importowanych i sprzedają je jako polskie). Dokonywać weryfikacji umów zawieranych pomiędzy podmiotami zagranicznymi a podmiotami polskimi, które zajmują się obrotem produktów rolnych;
 • Ograniczyć import ziemniaków i warzyw wczesnych w miesiącach V, VI, VII, VIII, ze względu na specyfikę polskiego rolnictwa oraz odmienne normy stosowane dla rolników UE i rolników polskich w dopuszczeniu ziemniaków wczesnych do sprzedaży na rynek polski;
 • Dokonać analizy i ustalić przyczyny wysokiej dysproporcji, jaka występuje pomiędzy ceną ziemniaków i warzyw uzyskiwaną przez rolników w stosunku do cen, które są w sklepach, zwłaszcza w marketach;
 • Wprowadzić jasne i czytelne procedury, aby wyeliminować z obrotu ziemniaki i warzywa o złej jakości, które nie spełniają norm ale mogą przedostać się na rynek Polski;
 • Kontrolować jakość importowanych ziemniaków i warzyw (zwłaszcza wczesnych), które są nadmiernie konserwowane i dlatego stanowią nieuczciwą konkurencję dla rodzimych warzy, które są świeże i bardzo dobrej jakości;
 • Bezwzględnie wyeliminować nieprawidłowości występujące w imporcie ziemniaków i warzyw do Polski, poprzez wzmożenie kontroli fitosanitarnych przez odpowiednie służby m.in. straż graniczną, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcję Transportu Drogowego;
 • Wzmocnić działalność służb i organizacji odpowiedzialnych za rozwój rolnictwa, aby skutecznie podejmowały swoje działania w celu ochrony rynku rolnego. Zobowiązać PIORiN do kontroli każdej partii ziemniaków i warzyw, które wchodzą na polski rynek. Dokonać analizy norm obowiązujących dla ziemniaków z importu w stosunku do tych, które obowiązują polskich rolników;
 • Zwrócić szczególną uwagę na import ziemniaków i warzyw z plantacji zagranicznych, prowadzonych przez polskie firmy (np. dzierżawią), a potem produkty rolne wstawiają do sklepów jako polskie;
 • Przeprowadzić debatę w celu wypracowania sposobów na ochronę polskiego rolnictwa oraz przekazywać na bieżąco szczegółowe informacje o działaniach prowadzonych przez Rząd w celu ograniczenia niekontrolowanego importu ziemniaków i warzyw na rynek Polski.

Reasumując, wznosimy o ochronę polskiego rolnictwa poprzez uszczelnienie importu ziemniaków i warzyw na rynek Polski, analogicznie jak uczynił to Rząd, w przypadku wyeliminowania nadużyć i nieprawidłowości jakie występowały w imporcie paliw.

Zwracamy się o rozpatrzenie naszej petycji i prosimy o odpowiedź, jakie działania podejmuje Rząd lub zamierza podąć, aby uchronić nasz rynek przed napływem złej jakości produktów rolnych, które nie dość, że są niebezpieczne dla zdrowia i życia Polaków to wypierają rodzime warzywa, które są świeże i produkowane ekologicznie w Naszym Kraju

Z poważaniem
Rolnicy z terenu Gminy Wróblew

macka

29. wrzesień 2023 12:00