StoryEditor

Więcej dla ubezpieczonych

03.09.2015., 10:03h
Rolnicy mogą składać do końca września wnioski o  pomoc z  powodu suszy, a  10 października ruszy wypłata.

Łączna suma przyznanej rolnikom pomocy to ok. 488 mln złotych, w  tym 450 mln to bezpośrednia pomoc do hektara. Dodatkowo 17 mln złotych będzie przeznaczonych na dopłaty do materiału siewnego i  prawie 21,6 mln zł to pomoc dla plantatorów czarnej porzeczki – powiedział minister Marek Sawicki. – Wartość pomocy dla sadów i  krzewów owocowych to 800 zł/ha, a  dla pozostałych upraw 400 zł/ha, z  zastrzeżeniem, że stawka ta zgodnie z  prawem europejskim dotyczy gospodarstw ubezpieczonych przynajmniej od jednego ryzyka pogodowego. Gospodarstwa nieubezpieczone będą miały pomoc pomniejszoną o  połowę – zapowiedział minister. Pomoc będzie udzielana dla tych gospodarstw, które dysponują protokołami strat wykazującymi, że szkody spowodowane suszą obniżyły ich dochody o  30%. ek

17. czerwiec 2024 12:07